• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Remeslo má zlaté dno
     • Remeslo má zlaté dno

      26. 9. 2023

      Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa dňa 14. septembra zúčastnili v sprievode p. uč. Ing. Leškovej na exkurzii v Lipanoch s názvom REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Videli tam mnoho remesiel, ktoré si mohli dokonca aj vyskúšať, a to napríklad zdobenie medovníkov, mútenie masla či háčkovanie. Naši návštevníci exkurzie si odniesli zopár užitočných rád, s ktorými sa následne podelili so svojimi mladšími spolužiakmi v škole.

    • Exkurzia Vyšný Slavkov
     • Exkurzia Vyšný Slavkov

      26. 9. 2023

      Žiaci našej školy sa dňa 22. 9. 2023 zúčastnili exkurzie vo Vyšnom Slavkove. Súčasťou exkurzie bola prehliadka múzea a gazdovského dvora, kde veľký úspech zožala Noemova archa a vojenská motorka – tzv. sajtka, ktorú si žiaci mohli vyskúšať. Žiaci potom navštívili farský kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, ktorý zaujal novými nádhernými maľbami a poučným výkladom d.o. Donáta Čarnogurského.

    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

      12. 9. 2023

      Účelové cvičenie bolo zamerané na pohyb a pobyt v prírode. Žiaci mali možnosť vidieť krásy prírody v našom okolí. Očarilo nás upravené miesto v blízkosti chránených vodopádov, kde sme si oddýchli a pochutnali na opekaných dobrotách.

      Autor článku: Mgr. Marta Tomalová

      Autor fotografií: Mgr. Marta Tomalová, Mgr. Jana Kapitančíková, Mgr. Miroslav Bujňák

    • Otvorenie školského roka 2023/2024
     • Otvorenie školského roka 2023/2024

      7. 9. 2023

      ... a počuť prvé zvonenie! Začal sa nový školský rok 2023/2024, ktorý sme odštartovali v našom kostole. Vzývaním Ducha Svätého sme si vyprosili Božiu pomoc a podporu počas všetkých situácií, ktoré nás čakajú v škole. Následne sa žiaci presunuli do areálu školy, kde nasledovalo otvorenie školského roka. Privítali sme našich nových prvákov, ktorí s nadšením a so zvedavosťou pozorovali všetko nové, ale aj deviatakov, pre ktorých tento školský rok má prívlastok “posledný”.

    • ... a začíname ...
     • ... a začíname ...

      31. 8. 2023

      Milí žiaci,

      pozývame vás na otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré bude
      4. septembra 2023 s nasledovným programom :

      9.00 - svätá omša,

      10.00 - slávnostné otvorenie školského roka v areáli školy.

      Tešíme sa na vás

    • Slávnostný záver školského roka 2022/2023
     • Slávnostný záver školského roka 2022/2023

      30. 6. 2023

      30.6.2023 – tento dátum sme všetci spolu čakali 10 mesiacov. Každý je rád za tento moment, keď sa otvárajú dvere letným prázdninám. Tešíme sa, že tento školský rok sme prežili všetci spolu. Prváci sa super zhostili svojej úlohy, všetko zvládli a môžu si už samostatne čítať rozprávky. Deviataci sa krásne s nami rozlúčili, poďakovali všetkým a my sme hrdí, že práve oni boli súčasťou našej školskej rodiny.

    • HERBÁR
     • HERBÁR

      30. 6. 2023

      Teplé letné dni nás lákali stráviť hodiny telesnej a výtvarnej výchovy v 5., 6. a 7. ročníku spoločne pobytom v prírode. Počas vychádzky do okolia školy sme urobili niečo pre naše telo a rozhýbali si kosti. Popri tom sme vnímali aj krásy okolitej prírody, hľadali i spoznávali rastliny a lúčne kvety, ktoré sme si aj nazbierali a tým potešili i našu dušu.

    • TVORIVÉ AKTIVITY 2
     • TVORIVÉ AKTIVITY 2

      30. 6. 2023

      Predposledný školský deň sme stavili taktiež na tvorivosť našich žiakov. Na II. stupni sa o zábavu postarali farby na tvár, vďaka ktorým sa nám niektorí žiaci zmenili doslova na nepoznanie. Túto kreatívnu výzvu zobrali ozaj vážne a zmaľovali navzájom kamarát kamaráta, spolužiak spolužiaka. Objavili sa konkrétne i abstraktné masky či tetovania rúk a nôh. Celá trieda hýrila farbami, radosťou aj smiechom a zábavy nebolo konca.

    • TVORIVÉ AKTIVITY 1
     • TVORIVÉ AKTIVITY 1

      30. 6. 2023

      Posledný školský týždeň sme sa so žiakmi okrem už tradičných záverečných pracovných povinností venovali aj rozvoju ich kreatívnej stránky, a to hneď niekoľkými aktivitami.

      Tou prvou bolo zapojenie všetkých žiakov II. stupňa do spoločného maľovania na trošku netradičný podklad, a teda potravinársku fóliu. Pomocou temperových farieb a štetcov žiaci jedinečne zachytili fragmenty, dojmy a zážitky z tohto školského roka. Každý žiak mal možnosť namaľovať všetko, čo sa ho v tomto školskom roku dotklo, oslovilo, potešilo či ho vystihuje. Zažili sme kopec zábavných momentov a opäť strávili čas pobytom na slniečku a čerstvom vzduchu. Výsledkom sú nápadité priehľadné plagáty, ktoré tešili naše oči cestou po chodníčku na vyučovanie.

    • Filmové predstavenie
     • Filmové predstavenie

      30. 6. 2023

      Koniec školského roka sa k nám blíži rýchlo a zbesilo, a tak sme sa v stredu 28.6. rozhodli vypnúť a oddýchnuť si pri filme v prešovskom Cinemaxe. Žiaci druhého stupňa boli s výberom filmu spokojní a s nadšením sledovali akcie na filmovom plátne. Všetci sme si oddýchli a tešíme sa na filmové novinky, na ktoré sa chystáme v novom školskom roku.

    • JÚN V ŠKD
     • JÚN V ŠKD

      30. 6. 2023

      A skončil sa aj posledný mesiac školského roka. Jún sa už niesol v letnej atmosfére s letnými témami ako letné športy, ZOO, slnko a výlety. Deti si užili koncert ZUŠ, vyrobili darček pre ockov a strávili noc v ŠKD plnú zábavy a tvorivých aktivít. Verím, že im tento rok priniesol veľa nového, no hlavne tvorivo a zábavne stráveného času. Prajem krásne prázdniny plné zážitkov.

    • Súťaž o najkrajší zošit
     • Súťaž o najkrajší zošit

      30. 6. 2023

      Hodnotenie žiaka má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Ako podklady pre našu súťaž boli zošity žiakov z predmetu vlastiveda. Hodnotili sme písomný prejav a celkovú grafickú úpravu zošita, kde patrí dátum, názov témy, rozloženie textu, estetické spracovanie a nápaditosť. Súčasťou nášho hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. Odmenená bola Laura Kožárová, žiačka 4.ročníka.

    • Zber papiera – vyhodnotenie
     • Zber papiera – vyhodnotenie

      30. 6. 2023

      Najlepšími zberačmi papiera v tomto školskom roku sa stali žiaci Erik Jašš, Karin Šefčíková a Adriána Petreková. Každému žiakovi, ktorý sa do súťaže zapojil, ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

      Autor článku a fotografií: Mgr. Mária Mišenčíková

    • DEŇ OTCOV
     • DEŇ OTCOV

      29. 6. 2023

      ,,Ten náš tato najlepší je,

      Môžu nám ho závidieť.

      Život vždy s ním zábavný je,

      rozveseliť hneď nás vie.“

      Tretí júnový týždeň patrí všetkým našim oteckom. Preto si aj naši žiaci pre svojich ockov, tatkov k ich sviatku pripravili krásne prekvapenie v podobe pozdravov, ktorými im chceli vyjadriť svoju lásku a vďačnosť za ich obetavosť a starostlivosť ktorú im preukazujú.

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

      29. 6. 2023

      V dňoch 27. a 28. júna naši žiaci absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia Ochrany človeka a prírody. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa hlavne témam:

      -zásady mimoriadnych situácií – civilná ochrana,

      - zásady pohybu a pobytu v prírode – ochrana prírody,

    • Stravné v šk. roku 2023/24
     • Stravné v šk. roku 2023/24

      27. 6. 2023

      Vzhľadom na organizáciu stravovania žiakov v ŠJ v novom školskom roku 2023/2024 je nutné, aby zákonný zástupca žiaka, ktorý má záujem o stravovanie, najneskôr do 30.06.2023 vypísal a odovzdal záväzný zápisný lístok. Zápisný lístok je zároveň žiadosťou rodiča o pridelenie dotácie na stravu.

      Zápisné lístky je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi alebo do kancelárie vedúcej ŠJ.

    • Deň rodiny v MŠ
     • Deň rodiny v MŠ

      27. 6. 2023

      Tento rok sme si Deň rodiny pripomenuli dňa 16.6.2023. Tento deň bol pre našu materskú školu slávnostný a rozlúčkový. Pripravené vystúpenie popreplietané básničkami, spevom a tancom rozcítili a rozplakali nejedno oko. Za svoje vystúpenie ich rodičia odmenili obrovským potleskom.

      Autor článku: Mgr. Stanislava Žilíková

    • Motivačná súťaž
     • Motivačná súťaž

      22. 6. 2023

      V mesiaci máj sa naši deviataci zapojili do súťaže, ktorej účelom bolo získať hodnotnú cenu, ale zároveň si overiť vedomosti z oblasti poisťovníctva. Téma zdravotných, sociálnych a komerčných poisťovní je jednou z tém v pláne učiva v občianskej náuke v 9.ročníku. Organizátorom motivačnej súťaže ,,Poidotoho pre školy “ je ČSOB. Správne vyplnené dotazníky na tému ,,Nájdi poistné riziká“ boli zaradené do žrebovania a priniesli veľký úspech.

    • Englishstar
     • Englishstar

      22. 6. 2023

      Vo štvrtok 27. apríla 2023 sa naši žiaci po prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku s názvom Englishstar. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zároveň zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Účasťou v súťaži si porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Pondelok18. 09.
   • Polievka hrachová s párkom * (180/200/220/250)
    Zemiaky zapekané švajčiarske (210/260/300/350)
    Šalát z hlávkovej kapusty s mrkvou (60/90/90/120)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
    Keksy - sušienky (30/30/30/30)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje