• Program „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.“

    • O projekte 
      

     Základná škola je zapojená do programu „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.“

     Cieľom programu je kompenzácia poplatku za školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

     „Tento program je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.“