• Profil školy

    •  

      Na 1. stupni ponúkame

     • triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a s podporou informačno-komunikačných technológií

     • triedy s jazykovým variantom

     • výučbu informatiky

     • projektové a kooperatívne vyučovanie

      

      Na 2. stupni ponúkame

     • triedy s vyučovaním cudzích jazykov a s podporou informačno-komunikačných technológií

     • triedy s podporou informačno-komunikačných technológií so zameraním na informatiku

     • projektové, kooperatívne a programové vyučovanie

     • využívanie počítačovej techniky a počítačov na rôznych predmetoch