• Rada školy

     • Predseda rady : Mgr. Mária Mišenčíková
       

      Zapisovateľka: Mgr. Jana Kapitančíková
       

      Neped. zamestnanci: Veronika Maslíšová
       

      Za zriaďovateľa :  Margita Marčišovská
                                      Matúš Tomaščák

                                      Ing. Mikuláš Spodník
                                      Daniela Kožušková

       

      Za rodičov: Anna Semančíková

                           Katarína Šefčíková

                           Bc. Lucia Kandráčová

                           Bc. Zuzana Kapitančíková