• Čo je zelená škola

    • Environmentálna výchova tvorí na našej škole jednu z prierezových tém nášho školského vzdelávacieho a výchovného programu.
     Snaha o ochranu a tvorbu životného prostredia nás sprevádza po celý rok. Staráme sa o areál školy pravidelným čistením, vysádzame stromčeky o ktoré sa staráme, začali sme so separovaním odpadu.

     V školskom roku 2010/2011 sme sa zapojili do medzinárodného projektu ZELENÁ ŠKOLA 

     Zelená škola je certifikačno – vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-schools. V nasledujúcom období bude hlavnou prioritou pre našu školu znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Chceme viesť žiakov a všetkých zamestnancov školy k šetrnému prístupu k našej prírode.

     Zelená škola je motivačným prostriedkom, ktorý bude prenášať teoretické vedomosti o životnom prostredí do nášho každodenného života.

     V programe Zelenej školy sa uplatňuje metodika 7 krokov:

     1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy,

     2. Environmentálny audit,

     3. Akčný plán,

     4. Monitoring a hodnotenie,

     5. Pro – environmentálna výučba,

     6. Informovanie a spolupráca,

     7. Eko – kódex školy.

     Ak sa našej škole podarí zrealizovať všetkých sedem krokov získame certifikát Zelenej školy a tým sa zaradíme medzi stovky škôl na celom svete, ktorým sa to už podarilo.

     Autor: Mgr. Mária Mišenčíková