• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení a milí zákonní zástupcovia,

  ak chcete podať elektronickú žiadosť na prijatie dieťaťa do našej materskej školy, prosíme vás, aby ste pozorne vyplnili túto prihlášku.

  Pred odoslaním vyplnenej prihášky si dôkladne skontrolujte či máte zadané správne všetky údaje, skontrolujte dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená, čísla a správne vyplnenie adresy. 

  Za prejavenú dôveru vám ďakujeme!

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: