• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Okresné kolo

    • Katarína Šefčíková

    • 3. miesto
    • Hliadka mladých zdravotníkov · Okresné kolo · 2022/2023
    • Lenka Dorocáková

    • 3. miesto
    • Hliadka mladých zdravotníkov · Okresné kolo · 2022/2023
    • Samuel Kandráč

    • 3. miesto
    • Hliadka mladých zdravotníkov · Okresné kolo · 2022/2023
    • Jana Marcinková

    • 3. miesto
    • Hliadka mladých zdravotníkov · Okresné kolo · 2022/2023
    • Karin Šefčíková

    • 3. miesto
    • Hliadka mladých zdravotníkov · Okresné kolo · 2022/2023
    • Sofia Žilíková

    • 3. miesto
    • Hliadka mladých zdravotníkov · Okresné kolo · 2022/2023
    • Lenka Dorocáková

    • 1. miesto
    • Olympiáda v Geografií · Okresné kolo · 2022/2023