• Envirootázniky
     • Envirootázniky

     • Do XVII. ročníka olympiády o životnom prostredí, ktorý bol zameraný na tému Ovzdušie, sa zapojilo 1234 žiakov II. stupňa z 58 základných škôl z celého Slovenska. V zmysle propozícií,  porota vytvorená z odborných zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia, vyhodnotila rebríček desiatich najlepších riešiteľov. V tejto obrovskej konkurencii sa naše žiačky umiestnili na oceňovaných priečkach. Šiestačka Jana Marcinková na 9.mieste a piatačka Sofia Žilíková na 10.mieste. Víťazom blahoželáme!

      Autor článku a fotografií: Mgr. Mária Mišenčíková

    • Koncert žiakov zo ZUŠ
     • Koncert žiakov zo ZUŠ

     •       13. júna sme privítali v našej škole žiakov zo ZUŠ v Lipanoch, ktorí nám prišli spríjemniť  popoludnie svojím hudobným prejavom. Žiaci hrali na klavíri, akordeóne a na gitare pod vedením p. učiteľky Želinskej a p. učiteľa Bujňáka. Vďačné publikum ich ocenilo potleskom. Z tejto nádhernej akcie sme si odniesli krásne umelecké zážitky. Veríme, že nás navštívia aj v ďalšom školskom roku.

      ĎAKUJEME

      Autor článku: PaedDr. Katarína Jarošová

      Autor fotografií: Mgr. Zdenka Strelcová

    • Za zábavou vo Fundilande
     • Za zábavou vo Fundilande

     • Zábava spojená so športom je výborný nápad pre deti, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s materskou školou. Na deň plný smiechu a radosti v zariadení Fundiland Prešov budeme ešte veľmi dlho spomínať. Deti mali možnosť vyhrať sa dosýta na rôznych športových náčiniach a zábavných boxoch. Po vyčerpaní energie si ju čiastočne doplnili desiatou a pokračovali ešte do takmer úplného vyčerpania.  Na ceste domov sme si ešte trošku zaspievali a dali bodku za pekne prežitým dňom..    

      Autor článku: Mgr. Miroslav Bujňák

      Autor fotografií: Mgr. Miroslav Bujňák, Mgr. Zdenka Strelcová

    • MÁJ V ŠKD
     • MÁJ V ŠKD

     • Mesiac máj sme začali témou „Na gazdovskom dvore“, kedy si každé dieťa vytvorilo vlastný dom aj so záhradou. Záhradu si deti  vypestovali zo žeruchy, takže sa o ňu museli aj starať. Na Deň matiek sme mamkám vyrobili šperkovničku, ktorou sme ich, verím, potešili. Následne sme sa venovali téme „Moja rodná dedina“ a postavili sme si našu obec z lego kociek. Tiež sme vyrobili erb Nižného Slavkova zo stoviek guľôčok krepového papiera, ktorý nám dal riadne zabrať, ale výsledok stojí za to. V poslednej téme mesiaca „Ja vo fotografii“ sme si zaspomínali na svoje detstvo, ale aj na chvíle strávené v ŠKD od jej vzniku až po dnešok a boli sme milo prekvapení, ako sme sa zmenili za posledných pár rokov.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Zdenka Strelcová

    • DEŇ DETÍ - EXKURZIA VO VYŠNOM SLAVKOVE
     • DEŇ DETÍ - EXKURZIA VO VYŠNOM SLAVKOVE

     • Medzinárodný deň detí je pre naše deti špeciálnym sviatkom, a preto aj naša škola v spolupráci s duchovným otcom z Vyšného Slavkova,   Donátom Čarnogurským zorganizovala v tento krásny slnečný deň školskú akciu – EXKURZIU VO VYŠNOM SLAVKOVE.

      Žiaci a učitelia mali možnosť vidieť krásne vystavaný miniskanzen blízko pri fare. Nachádza sa tam loď postavená cez potok, sochy Cyrila a Metoda, krásne ľudové múzeum a navštívili sme aj Kostol sv. Michala, v ktorom nás duchovný otec previedol svojou prednáškou celou históriou tohto kostola.

      Samozrejme nesmela chýbať ani zábava , kde si žiaci, ale aj učitelia vyskúšali jazdu  na koni, sladká odmena a pre všetkých hladošov záverečná opekačka.

      Ešte raz veľká vďaka všetkým zúčastneným za krásne strávený deň detí.

       

      Autor článku: Mgr. Andrea Girašková

      Autor fotografií: RNDr. Janka Husivargová Záletová, Mgr. Slavomíra Flešárová

    • „DAJME SPOLU GÓL“
     • „DAJME SPOLU GÓL“

     • Naši prváci sa v tomto školskom roku stali súčasťou projektu „Dajme spolu gól“, ktorý je súčasťou Grassroots programu SFZ. Najväčšou výzvou dnešnej doby je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Preto je nevyhnutné ponúknuť atraktívne futbalové aktivity deťom a mladým ľuďom. Slovenský futbalový zväz už siedmy školský rok realizoval projekt zameraný na popularizáciu futbalu.

      Cieľom projektu bolo ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity, motivovať ich k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu celkovo, podporiť zdravý životný štýl, osvojiť si základné pohybové návyky, rozvíjať pohybové schopnosti detí primerane k ich veku, rozvíjať kognitívne funkcie detí, hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu. Veríme, že sa prvákom účasť v projekte páčila a obľúbili si športové aktivity.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Mária Mišenčíková 

    • Deň detí v materskej škole
     • Deň detí v materskej škole

     • Deň detí  je sviatok, keď  sa pozornosť upriamuje najmä  na deti. Ani v našej materskej škole  preto nesmela chýbať detská radosť, smiech a  zábava. Počas dňa  sme  všetci spoločne pri veselej hudbe tancovali, spievali a nechýbali ani rôzne súťaže či hry. Aj takto možno stručne charakterizovať športovo-zábavný deň, ktorý deti zažili v materskej škole. Usmiate a spokojné tváre detí svedčili o tom, že sa dnešný deň skutočne vydaril.

      Autor článku: Mgr.  Stanislava Žilíková

      Autor fotografií: Bc. Veronika Pribulová, Mgr.  Stanislava Žilíková

    • Koncoročný výlet MŠ – zábavný park Fundiland
     • Koncoročný výlet MŠ – zábavný park Fundiland

     • Aj v tomto školskom roku sa konal výlet, na ktorý sa naše detičky veľmi tešili. Výlet sa uskutočnil 5.6.2023 v zábavnom parku Fundiland v Prešove. Pre deti to bol neskutočný zážitok, boli to dve hodinky dobrodružstva, pohybu, ruchu a zábavy. Zaujalo ich množstvo atrakcií, a to od tobogánov, trampolín, šmykľaviek či autodráh. Ako sa vraví bola to ,,šialená jazda“ za zábavou. Môžete sa o tom presvedčiť v našej fotogalérii.

      Autor článku: Mgr.  Stanislava Žilíková

      Autor fotografií: Bc. Veronika Pribulová, Mgr.  Stanislava Žilíková

    • Návšteva sociálnej pedagogičky
     • Návšteva sociálnej pedagogičky

     •     6. júna 2023 do našej školy zavítala Mgr. Mária Jeleňáková, ktorá pôsobí ako sociálny pedagóg  v Centre poradenstva a prevencie v Sabinove. Našim žiakom porozprávala o hodnotách v živote  človeka, ale aj o samotnom správaní sa v škole. Starším žiakom priblížila tému gamblerstva a nebezpečenstva počítačových hier. Upozornila žiakov, že tento problém nemáme podceňovať, ale riešiť ho skôr, pokiaľ nie je neskoro.

      Autor článku: PaedDr. Katarína Jarošová

      Autor fotografií: Mgr. Jozef Petruš

    • Výlet na Štrbské pleso
     • Výlet na Štrbské pleso

     • 1. jún - sviatok detí mali niektorí žiaci našej školy možnosť stráviť v nádhernom prostredí Vysokých Tatier. Už počas cesty autobusom žiaci obdivovali okúzľujúcu panorámu tatranských štítov. V okolí Štrbského plesa pozorovali krásnu tatranskú prírodu, z náučných tabúľ sa dozvedeli, aké živočíchy a rastliny sa nachádzajú v Tatrách. Po absolvovaní túry sa bohatší o nové zážitky vrátili domov, kde ich po obede čakala sladká odmena.

      Autor článku: Mgr. Jana Kapitančíková

      Autor fotografií: Mgr. Marta Tomalová

    • Recykluj a vyhraj – vyhodnotenie
     • Recykluj a vyhraj – vyhodnotenie

     • Ukončili sme 20. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o. Naši žiaci zbierali viečka a obaly, odovzdávali ich a hrali o kopec výhier. Tento ročník bol mimoriadne úspešný, keďže sme vyhrali až v dvoch kategóriách.

      Najlepšími zberačmi sa stali Jakub Jurov, Adrián Kožuško, Lucia Kapitančíková, Katarína Jarošová a Lenka Dorocáková. Každý zapojený žiak si domov odniesol hodnotnú cenu.

      Ďakujeme všetkým žiakom (i rodinným príslušníkom) za zapojenie sa do súťaže. Výhercom srdečne blahoželáme!

      Autor článku: Mgr. Mária Mišenčíková 

      Autor fotografií: Mgr. Mária Mišenčíková, Mgr. Slavomíra Flešárová

    • Mirabilis
     • Mirabilis

     • V mesiacoch apríl a máj sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka preventívneho programu Mirabilis. Spomínaný program viedla Mgr. Mária Janičová, psychologička z Centra prevencie a poradenstva v Sabinove. Ponúkla im nový pohľad na učenie sa, poukázala na vzťahy medzi rovesníkmi a dospelými, na ich povinnosti, hodnoty a rešpekt. Po absolvovaní piatich stretnutí žiakom odovzdala certifikát z daného programu.

      Autor článku: PaedDr. Katarína Jarošová

      Autor fotografií: Mgr. Jozef Petruš

    • Súťaž v speve
     • Súťaž v speve

     •      Súťaž v speve nás tohto roku veľmi milo prekvapila. Objavili sme nielen nových talentovaných spevákov, ale sme aj žasli nad vylepšenými hlasmi oproti minulému roku. Vzhľadom na vyšší počet talentov mala porota  pri rozhodovaní  veľmi ťažkú prácu. Rozhodnúť však musela s prihliadnutím na čistotu spevu a celkový prejav súťažiaceho.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách. I. kategória 1. – 3. ročník, II. kategória 4. – 6. ročník. Spolu súťažilo 28 spevákov.

      Umiestnenie:

      I. kategória:  1. miesto – Kiara Kušnírová, 1.roč.

                           2. miesto – Sofia Kandráčová, 2.roč.

                           3. miesto –  Alena Kapitančíková, 2.roč.,  Amália Strelcová, 2.roč.


      II. kategória: 1. miesto – Lucia Kapitančíková, 5.roč.,  Sebastián Strelec, 5.roč.

                           2. miesto – Ema Polomská, 4.roč.,  Maxim Hovanec, 4. roč.

                           3. miesto – Ema Hurajtová, 4.roč.,  Laura Kožárová, 4. roč.,

                                               Zuzana Kapitančíková, 6. roč.,  Jana Marcinková, 6. roč.

       

         Umiestneným žiakom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme veľa radosti zo spievania. 

      Autor článku: Mgr. Miroslav Bujňák

      Autor fotografií: Mgr. Slavomíra Lukáčová

    • Medzinárodný deň mlieka
     • Medzinárodný deň mlieka

     • Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek  ľudskej výživy. Aj vďaka Mliečnemu programu Brejky od spoločnosti RAJO s.r.o., sme si tento deň pripomenuli. Prostredníctvom náučnej prezentácie sa žiaci dozvedeli, aký je význam a dôležitosť mlieka,  čo sú kyslomliečne výrobky alebo aký je rozdiel medzi nízkotučným a plnotučným mliekom. Na záver si žiaci preverili svoje vedomosti v kvíze „Koľko toho vieš o mlieku“. Nezabúdajme, že mlieko je plné látok, ktoré sú dôležité pre vývoj organizmu každého školáka. Obsahuje 16 esenciálnych živín, vrátane vápnika pre zdravé zuby a niacínu pre rast a vývoj. Bielkoviny a sacharidy zasa dodávajú deťom potrebnú energiu.

      Autor článku: Mgr. Mária Mišenčíková 

      Autor fotografií:  Mgr. Jana Kapitančíková, Mgr. Marta Tomalová,
      Mgr. Slavomíra Lukáčová

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Tak ako každý mesiac v roku, tak aj máj má svoj výnimočný deň. A týmto unikátom je práve Deň matiek, ktorý v tomto roku pripadol na 14. mája 2023. Žiaci našej školy si počas hodín výtvarnej výchovy prichystali milé darčeky pre svoje milované mamičky. Veríme, milé mamky, že sa Vám tieto prekvapenia od vašich detí páčili a že Vám urobili veľkú radosť. Zároveň vám k tomuto sviatku želáme hlavne veľa lásky, trpezlivosti a chuti pri učení sa s vašimi ratolesťami.

      Autor článku: Mgr. Slavomíra Lukáčová

      Autor fotografií: Mgr. Slavomíra Lukáčová, Mgr. Jana Kapitančíková,
      Mgr. Andrea Girašková

    • Hliadka mladých zdravotníkov
     • Hliadka mladých zdravotníkov

     • 11.5.2023 sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili okresného kola súťaže Hliadky mladých zdravotníkov. Túto súťaž organizoval  spolok Červeného kríža v spolupráci so ZŠ Komenského 113 v Lipanoch. Cieľom súťaže bolo preveriť schopnosti a zručnosti mladých zdravotníkov základných škôl okresu Sabinov.

      Hliadka našej školy v zložení: kapitánka - Katarína Šefčíková, členovia - Lenka Dorocáková, Samuel Kandráč, Jana Marcinková, Karin Šefčíková a náhradníčka - Sofia Žilíková vybojovali krásne 3. miesto.

      Súťažiaci preukázali znalosti o Červenom kríži, Červenom polmesiaci, darcovstve krvi i ďalšie zdravotnícke vedomosti. A prakticky si museli poradiť s KPR – kardiopulmonálnou resuscitáciou, ošetrením veľkého krvácania predkolenia a zatvorenej zlomeniny hornej končatiny. Výkony súťažiacich posudzovali a postrehy pre ďalšie zdokonaľovanie praktických nácvikov našim žiakom odovzdali zdravotníci SČK.

      Hliadke mladých zdravotníkov gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Mária Mišenčíková 

    • APRÍL V ŠKD
     • APRÍL V ŠKD

     • ​​​​​​​Počas prvého týždňa v mesiaci apríl sme si vyrobili papierové veľkonočné vajíčka, kuriatka i zajačikov, aby ostala naša trieda počas sviatkov farebná a veselá. Deti sa hneď po Veľkej noci vybrali do školy v prírode. Po návrate sa deti zahrali na maliarov a vytvorili vlastné obrazy, v ktorých znázornili svoje spomienky. Následne sme si v téme „ Od semienka k rastlinke “ zopakovali rast rastlín.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Zdenka Strelcová

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • V dňoch 17. až 21. apríla 2023 sa žiaci 1. stupňa našej ZŠ  spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lesnej.

           Hneď v prvý deň pobytu sme absolvovali túru okolo Štrbského plesa, ktoré sme síce nevideli, lebo bolo schované pod ľadovou prikrývkou. Počas nasledujúceho dňa sme si vychutnali cestu vláčikom do Starého Smokovca, pozemnou lanovkou sme sa odviezli na Hrebienok, kde sme ešte mali možnosť zachytiť  zvyšky Tatranského ľadového dómu. V stredu sme sa peši, aj keď trošku mrholilo, vydali do Tatranskej Lomnice a navštívili sme Múzeum TANAP-u. Videli sme tam nielen zvieratá a rastliny nachádzajúce sa v Tatrách, ale aj ľudové kroje, zvyky a tradície našich predkov. Štvrtok sa niesol v znamení zábavy. Žiaci prejavili svoju šikovnosť, zahrali si „chodbové hry“ a po večeri tradične nasledovala diskotéka. Samozrejme, že pomedzi všetky tieto aktivity sme nezabudli na školu a učenie či písanie domácich úloh. Nechýbal ani šport, každý deň sme využili blízke ihrisko. Na konci týždňa sme sa rozlúčili s hotelom  a unavení, ale šťastní sme sa vrátili domov.

           Veríme, že všetci sme sa obohatili o množstvo poznatkov, pekných  zážitkov a  z tohto nezabudnuteľného týždňa sme si odniesli len tie najkrajšie spomienky.

      Autor článku: Mgr. Jana Kapitančíková

      Autor fotografií: Mgr. Slavomíra Lukáčová

    • SVETOVÝ DEŇ ZEME V ZŠ
     • SVETOVÝ DEŇ ZEME V ZŠ

     • Pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý sme si  pripomenuli  26.4. sa naši žiaci zúčastnili rôznych aktivít. Environmentálnou  tematikou boli ovplyvnené vyučovacie hodiny a práca žiakov počas tohto dňa. Formou prezentácie a vedomostného kvízu sme si pripomenuli všetky nepriaznivé vplyvy na ,, zdravie Zeme“. Žiaci prispeli aj k vyčisteniu okolia našej školy.  V modernom poňatí ide o ideologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Je potrebné si uvedomiť, že ľudské zdroje nie sú nevyčerpateľné a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť ľudí a ostatných tvorov žijúcich na zemi.

      Autor článku: Mgr. Marta Tomalová

      Autor fotografií: Mgr. Marta Tomalová, Mgr. Miroslav Bujňák, Mgr. Slavomíra Lukáčová, Mgr. Jana Kapitančíková, Mgr. Andrea Girašková

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje