• Remeslo má zlaté dno
     • Remeslo má zlaté dno

     • Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa dňa 14. septembra zúčastnili v sprievode p. uč. Ing. Leškovej na exkurzii  v Lipanoch s názvom REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Videli tam mnoho remesiel, ktoré si mohli dokonca aj vyskúšať, a to napríklad zdobenie medovníkov, mútenie masla či háčkovanie. Naši návštevníci exkurzie si odniesli zopár užitočných rád, s ktorými sa následne podelili so svojimi mladšími spolužiakmi v škole.

      Autorky článku: Katarína Šefčíková, Lenka Dorocáková (žiačky 8.A a 9.A)

      Autor fotografií: Bianka Blichárová

    • Exkurzia Vyšný Slavkov
     • Exkurzia Vyšný Slavkov

     • Žiaci našej školy sa dňa 22. 9. 2023 zúčastnili exkurzie vo Vyšnom Slavkove. Súčasťou exkurzie bola prehliadka múzea a gazdovského dvora, kde veľký úspech zožala Noemova archa a vojenská motorka – tzv. sajtka, ktorú si žiaci mohli vyskúšať. Žiaci potom navštívili farský kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, ktorý zaujal novými nádhernými  maľbami  a poučným výkladom d.o. Donáta Čarnogurského.

      Na záver exkurzie si žiaci mohli vyskúšať jazdu na gazdovskom voze s konským záprahom.

      Autor článku: Mgr. Slavomíra Lukáčová

      Autor fotografií: Mgr. Slavomíra Flešárová

    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

     • Účelové cvičenie bolo zamerané na pohyb a pobyt v prírode. Žiaci mali možnosť vidieť krásy prírody v našom okolí. Očarilo nás upravené miesto v blízkosti chránených vodopádov, kde sme si oddýchli a pochutnali na opekaných dobrotách.

      Autor článku: Mgr. Marta Tomalová

      Autor fotografií: Mgr. Marta Tomalová, Mgr. Jana Kapitančíková, Mgr. Miroslav Bujňák

       

    • Otvorenie školského roka 2023/2024
     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • ... a počuť prvé zvonenie! Začal sa nový školský rok 2023/2024, ktorý sme odštartovali v našom kostole. Vzývaním Ducha Svätého sme si vyprosili Božiu pomoc a podporu počas všetkých situácií, ktoré nás čakajú v škole. Následne sa žiaci  presunuli do areálu školy, kde nasledovalo otvorenie školského roka. Privítali sme našich nových prvákov, ktorí s nadšením a so zvedavosťou pozorovali všetko nové, ale aj deviatakov, pre ktorých tento školský rok má prívlastok “posledný”. 

      Prajem všetkým najmä zdravie, vytrvalosť, cieľavedomosť, aby sme v júni mohli byť so sebou všetci spokojní.  

      Krásny a úspešný nový školský rok 

      Autor článku: PaedDr. Katarína Jarošová

      Autor fotografií: Mgr. Marta Tomalová

    • ... a začíname ...
     • ... a začíname ...

     •      Milí žiaci, 

      pozývame vás na otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré  bude
      4. septembra 2023 s nasledovným programom :

       9.00 - svätá omša, 

      10.00 - slávnostné otvorenie školského roka v areáli školy.

       

                Tešíme sa na vás 

    • Informácia o voľnom pracovnom mieste
     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov

       Adresa : 082 74 Nižný Slavkov 72

      Kontakt :  zsniznyslavkov1@gmail.com, 051/45 912 12

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent

      Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Počet obsadzovaných pozícií : 2

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 18. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín pracovného pohovoru  21.8.2023.

       

      PaedDr. Katarína Jarošová, riad. školy

    • Slávnostný záver školského roka 2022/2023
     • Slávnostný záver školského roka 2022/2023

     • 30.6.2023 – tento dátum sme všetci spolu čakali 10 mesiacov. Každý je rád za tento moment, keď sa otvárajú dvere letným prázdninám.  Tešíme sa, že tento školský rok sme prežili všetci spolu. Prváci sa super zhostili svojej úlohy, všetko zvládli a môžu si už samostatne čítať rozprávky. Deviataci sa krásne s nami rozlúčili, poďakovali všetkým a my sme hrdí, že práve oni boli súčasťou našej školskej rodiny. 

           Veľká vďaka patrí učiteľom za trpezlivosť a maximum síl, ktoré obetovali svojim žiakom. Ďakujeme aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sú veľmi dôležitým článkom v našej škole. Aj vďaka nim máme teplo, čisto a nie sme hladní.

          Prajem všetkým krásne prázdniny a dovolenky, aby počas nich si každý našiel svoj správny relax a načerpal  nové sily. 

            Stretneme sa 4. septembra 2023

      Autor článku: PaedDr. Katarína Jarošová

      Autor fotografií: Mgr. Marta Tomalová

    • HERBÁR
     • HERBÁR

     • Teplé letné dni nás lákali stráviť hodiny telesnej a výtvarnej výchovy v 5., 6. a 7. ročníku spoločne pobytom v prírode. Počas vychádzky do okolia školy sme urobili niečo pre naše telo a rozhýbali si kosti. Popri tom sme vnímali aj krásy okolitej prírody, hľadali i spoznávali rastliny a lúčne kvety, ktoré sme si aj nazbierali a tým potešili i našu dušu.

      Po návrate z vychádzky sme sa uchýlili pod korunu košatej lipy a každý žiak sa snažil svoj vybraný lúčny kvet čo najvernejšie zobraziť na výkrese. Kvety sme následne usušili, vylisovali a po pár dňoch i nalepili ku kresbe.

      Takto sme si spoločne vytvorili náš malý herbár tunajších lúčnych kvetov a strávili príjemné chvíle vyučovania na čerstvom vzduchu.

      Autor článku: Mgr. Slavomíra Flešárová

      Autor fotografií: Mgr. Marta Tomalová

    • TVORIVÉ AKTIVITY 2
     • TVORIVÉ AKTIVITY 2

     • Predposledný školský deň sme stavili taktiež na tvorivosť našich žiakov. Na II. stupni sa o zábavu postarali farby na tvár, vďaka ktorým sa nám niektorí žiaci zmenili doslova na nepoznanie. Túto kreatívnu výzvu zobrali ozaj vážne a zmaľovali navzájom kamarát kamaráta, spolužiak spolužiaka. Objavili sa konkrétne i abstraktné masky či tetovania rúk a nôh. Celá trieda hýrila farbami, radosťou aj smiechom a zábavy nebolo konca.

      Autor článku: Mgr. Slavomíra Flešárová

      Autor fotografií: Mgr. Slavomíra Flešárová, Mgr. Marta Tomalová

    • TVORIVÉ AKTIVITY 1
     • TVORIVÉ AKTIVITY 1

     • Posledný školský týždeň sme sa so žiakmi okrem už tradičných záverečných pracovných povinností venovali aj rozvoju ich kreatívnej stránky, a to hneď niekoľkými aktivitami.

      Tou prvou bolo zapojenie všetkých žiakov II. stupňa do spoločného maľovania na trošku netradičný podklad, a teda potravinársku fóliu. Pomocou temperových farieb a štetcov žiaci jedinečne zachytili fragmenty, dojmy a zážitky z tohto školského roka. Každý žiak mal možnosť namaľovať všetko, čo sa ho v tomto školskom roku dotklo, oslovilo, potešilo či ho vystihuje. Zažili sme kopec zábavných momentov a opäť strávili čas pobytom na slniečku a čerstvom vzduchu. Výsledkom sú nápadité priehľadné plagáty, ktoré tešili naše oči cestou po chodníčku na vyučovanie.

      Autor článku: Mgr. Slavomíra Flešárová

      Autor fotografií: Mgr. Slavomíra Flešárová, Mgr. Marta Tomalová

    • Filmové predstavenie
     • Filmové predstavenie

     • Koniec školského roka sa k nám blíži rýchlo a zbesilo, a tak sme sa v stredu 28.6. rozhodli vypnúť a oddýchnuť si pri filme v prešovskom Cinemaxe. Žiaci druhého stupňa boli s výberom filmu spokojní a s nadšením sledovali akcie na filmovom plátne. Všetci sme si oddýchli a tešíme sa na filmové novinky, na ktoré sa chystáme v novom školskom roku.

      Autor článku: RNDr. Janka Husivargová

      Autor fotografií: Mgr. Slavomíra Flešárová

    • JÚN V ŠKD
     • JÚN V ŠKD

     • A skončil sa aj posledný mesiac školského roka. Jún sa už niesol v letnej atmosfére s letnými témami ako letné športy, ZOO, slnko a výlety. Deti si užili koncert ZUŠ, vyrobili darček pre ockov a strávili noc v ŠKD plnú zábavy a tvorivých aktivít. Verím, že im tento rok priniesol veľa nového, no hlavne tvorivo a zábavne stráveného času. Prajem krásne prázdniny plné zážitkov.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Zdenka Strelcová

    • Súťaž o najkrajší zošit
     • Súťaž o najkrajší zošit

     • Hodnotenie žiaka má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.  Ako podklady pre  našu súťaž boli zošity žiakov z predmetu vlastiveda. Hodnotili sme písomný prejav a celkovú grafickú úpravu zošita, kde patrí dátum, názov témy, rozloženie textu, estetické spracovanie a nápaditosť.   Súčasťou nášho hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. Odmenená bola Laura Kožárová, žiačka 4.ročníka.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Marta Tomalová

    • Zber papiera – vyhodnotenie
     • Zber papiera – vyhodnotenie

     • Najlepšími zberačmi papiera v tomto školskom roku sa stali žiaci Erik Jašš, Karin Šefčíková a Adriána Petreková. Každému žiakovi, ktorý sa do súťaže zapojil, ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

      Autor článku a fotografií: Mgr. Mária Mišenčíková

    • DEŇ OTCOV
     • DEŇ OTCOV

     • ,,Ten náš tato najlepší je,

      Môžu nám ho závidieť.

      Život vždy s ním zábavný je,

      rozveseliť hneď nás vie.“

       

      Tretí júnový týždeň patrí všetkým našim oteckom. Preto si aj naši žiaci  pre svojich ockov, tatkov k ich sviatku pripravili krásne prekvapenie v podobe pozdravov, ktorými im chceli vyjadriť svoju lásku a vďačnosť za ich obetavosť a starostlivosť ktorú im preukazujú.   

      Autor článku: Mgr. Andrea Girašková

      Autor fotografií: Mgr. Andrea Girašková, Mgr. Jana Kapitančíková

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • V dňoch 27. a 28. júna naši žiaci absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia Ochrany človeka a prírody. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa hlavne  témam:

      -zásady mimoriadnych situácií – civilná ochrana,

      - zásady pohybu a pobytu v prírode – ochrana prírody,

      - zdravotná príprava,

      - výchova k bezpečnému správaniu.

      Aktivity sa realizovali za pekného počasia v areáli našej školy. Po úspešnom splnení úloh mali žiaci priestor na obľúbenú grilovačku. Akciu sme ukončili spevom.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Marta Tomalová

    • Stravné v šk. roku 2023/24
     • Stravné v šk. roku 2023/24

     • Vzhľadom na organizáciu stravovania žiakov v ŠJ v novom školskom roku 2023/2024 je nutné, aby zákonný zástupca žiaka, ktorý má záujem o stravovanie, najneskôr do 30.06.2023 vypísal a odovzdal záväzný zápisný lístok. Zápisný lístok je zároveň žiadosťou rodiča o pridelenie dotácie na stravu.

      Zápisné lístky je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi alebo do kancelárie vedúcej ŠJ.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Vedúca ŠJ

    • Deň rodiny v MŠ
     • Deň rodiny v MŠ

     • Tento rok sme si Deň rodiny pripomenuli dňa 16.6.2023. Tento deň  bol pre našu materskú školu slávnostný a rozlúčkový. Pripravené vystúpenie popreplietané básničkami, spevom a tancom rozcítili  a rozplakali nejedno oko. Za svoje vystúpenie ich rodičia odmenili obrovským potleskom.

      Autor článku: Mgr.  Stanislava Žilíková

      Autor fotografií: Bc. Veronika Pribulová, Mgr.  Stanislava Žilíková

    • Motivačná súťaž
     • Motivačná súťaž

     •             V mesiaci máj sa naši deviataci zapojili do súťaže, ktorej účelom bolo získať hodnotnú cenu, ale zároveň si overiť vedomosti z oblasti poisťovníctva. Téma zdravotných, sociálnych a komerčných poisťovní je jednou z tém v pláne učiva v občianskej náuke v 9.ročníku. Organizátorom motivačnej súťaže ,,Poidotoho pre školy “ je ČSOB. Správne vyplnené dotazníky na tému ,,Nájdi poistné riziká“ boli zaradené do žrebovania a priniesli veľký úspech.

      V celoslovenskej súťaži  boli vyžrebované tri školy a naša škola bola jednou z nich. Pre našu školu sme získali  10 tabletov iGET SMART.         

      Súťažiť sa oplatí.

      Autor článku a fotografií: Mgr. Marta Tomalová

    • Englishstar
     • Englishstar

     • Vo štvrtok 27. apríla 2023 sa naši žiaci po prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku s názvom Englishstar. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a  zároveň zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Účasťou v súťaži si porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

      Súťaže sa zúčastnilo celkom 14 žiakov z prvého a druhého stupňa. Celkový priemer súťažiacich bol 78 %. Medzi najlepších „angličtinárov“ patrili Branislav Strelec, žiak 9.A triedy, ktorý dosiahol  96%, Sebastián Strelec z 5.A so svojimi 94% bol druhým najúspešnejším a treticu najlepších uzatvára Maxim Hovanec, žiak 4.A. Všetci účastníci, ktorí v testoch dosiahli minimálne 85%, dostali diplom so zlatou medailou a darček s logom Englishstar. Ostatní žiaci získali taktiež účastnícky diplom a darček. 

      Všetkým žiakom, ktorí mali odvahu a prihlásili sa do súťaže, gratulujeme a ďakujeme im za odvahu súťažiť, za ich snahu a usilovnosť.

      Autor článku a fotografie: RNDr. Janka Husivargová

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje