• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • „Darček plný lásky“
     • „Darček plný lásky“

      7. 12. 2021

      Rýchla doba nám nedovoľuje venovať sa starým rodičom toľko, ako by sme chceli. V predvianočnom čase však zvykneme spomaliť a naše myšlienky častejšie smerujú k tým, ktorí sa môžu v tomto období cítiť osamotene. Táto skutočnosť v nás vyvolala potrebu pomôcť a urobiť radosť našim starkým. Sme šťastní, že sa podarila krásna vec! Naplnili sme krabice maličkosťami, ktoré sme odniesli babičkám a deduškom do Domu Charitas sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove. Možno to bude jediný darček, ktorý dostanú, preto sme doň vložili aj veľký kus lásky! Na deň sv. Mikuláša, nechýbal darčekový kôš plný vitamínov a malých dobrôt. Srdečná vďaka a slzičky v očiach našich starkých boli obrovským zadosťučinením pre všetkých, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou troškou, aby sme našim starkým spríjemnili blížiace sa sviatky pokoja.

    • Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

      2. 12. 2021

      Koncom novembra sa naši žiaci zúčastnili školského kola Geografickej olympiády. Tento ročník sa uskutočnil online formou. V kategórii G súťažili Samuel Kandráč, Zuzana Kapitančíková a Karin Šefčíková z piateho ročníka. Siedmačka Lenka Dorocáková súťažila v kategórii F. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do okresného kola. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších kolách súťaže.

    • Aktualizácia školského semafóru
     • Aktualizácia školského semafóru

      29. 11. 2021

      Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení Vás informujeme, že dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorým sa riadia školy, školské zariadenia a ich prevádzka. Najdôležitejšie aktuality:

      1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

    • Čo prezradí obal ............
     • Čo prezradí obal ............

      26. 11. 2021

      O výžive sa môžeme dočítať a dopočuť na každom rohu. O zdraví a výžive sa robia štúdie, píšu sa články, natáčajú sa videá a nahrávajú podcasty. Často sme obklopení reklamami v televízii, na internete, na uliciach, v obchodoch. Ale kto sa v tom má vyznať. Človek však nemusí byť hneď expertom na výživu, aby sa v tom kvante informácií vedel zorientovať. Začať sa dá napríklad takým čítaním obalov potravín, ktoré Vám prezradia viac než si myslíte. Po prečítaní informácií na obale a skonzumovaní dobrôtky sme si z obalov vytvorili naše postavičky.

    • „Orechové počítanie“
     • „Orechové počítanie“

      19. 10. 2021

      Deň zdravej výživy si žiaci 2.A pripomenuli nielen ochutnávaním „zdravých maškŕt“, ale aj trochu inak. Hodina matematiky v triede prebiehala netradičným spôsobom. Žiaci mohli pri počítaní a tvorení príkladov využívať orechy. Aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli, že zdravie je pre nás veľmi dôležité.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      18. 10. 2021

      „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ To sú slová, ktoré zazneli z úst sv. pátra Pia a v duchu týchto slov sme sa aj my dňa 18.októbra zúčastnili krásnej akcie v Kostole Panny Márie Snežnej, ktorú vyhlásila Svetová katolícka nadácia Kirche in Not pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec“. Jej cieľom bolo, aby sa na celom svete o 9. hod. spojilo „milión detí“ všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca a tiež povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Aj naša škola sa pripojila k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

      18. 10. 2021

      Dňa 16. októbra si každý rok pripomíname svetový deň výživy. Je dôležité si pripomínať, že sa cesta k dobrému a dlhému životu skrýva v zdravej výžive, na ktorú sa často zabúda. My sme nezabudli ani tento rok a v piatok sme mali opäť možnosť ochutnať dobroty z našich domácností. Nechýbali chutné nátierky, šaláty i zdravé koláče. Nechýbala ani súťaž „O najväčší zemiak“, ktorý tento rok našli vo svojich záhradách Karin Hurajtová a Jozef Marčišovský. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme mohli tento deň spoločne osláviť. Musíme spomenúť členky EKO – krúžku, naše pani kuchárky a samozrejme najväčšie poďakovanie patrí našim mamkám, ktoré si našli čas a chuť pripraviť svojim deťom chutné pochutiny. Ďakujeme!

    • „Sušienkové“ mesačné fázy
     • „Sušienkové“ mesačné fázy

      27. 9. 2021

      Veľmi radi realizujeme rôzne netradičné formy vyučovania pre žiakov, aby pre nich učenie bolo názorné, doplnené rozličnými aspektami, pestré a aj zábavné. Geografia v piatom ročníku mala tentokrát sladký podtón. Pomocou sušienok s náplňou si piataci vytvorili „mesačné divadlo“. Hodina bola nielen zaujímavá, ale aj chutná.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      27. 9. 2021

      Dňa 24.9. 2021 deviataci našej školy oslovili spolužiakov, zamestnancov školy a občanov obce, aby prispeli do verejnej zbierky pre ľudí so zrakovým postihnutím. Verejnú zbierku organizuje občianske združenie (ÚNSS).

      Vyzbieralo sa 274 €, ktoré boli zaslané na účet občianskeho združenia.

      Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme, že nám pomohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

    • Distribúcia antigénových samotestov
     • Distribúcia antigénových samotestov

      22. 9. 2021

      Rodičia, ktorí mali záujem o samotestovacie AG testy a prihlásili sa cez Edupage, prípadne cez SMS, môžu si ich vyzdvihnúť vo štvrtok 23.9.2021 v čase od 8.00 do 16.00 hod. a v piatok 24.9.2021 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárií riaditeľa školy s dodržaním protiepidemiologických opatrení (rúška, dezinfekcia, odstupy). Z dôvodu vysokého záujmu nám ministerstvo doručilo iba po 5 ks testovacích sád, nie po 25 ks, ako avízovalo.

    • „Čo vieš o hviezdach?“
     • „Čo vieš o hviezdach?“

      16. 9. 2021

      Touto otázkou sa začala prednáška pre žiakov druhého stupňa, ktorú si pre nich pripravil Mgr. Marián Mišenčík, ktorý pôsobí na Gymnáziu v Lipanoch a ktorý je zanieteným astronómom. Žiaci sa hravou formou dozvedeli veľa nových informácií o našej Slnečnej sústave. Okrem iného už vedia, ktorá hviezda je najjasnejšia na nočnej oblohe, či na ktorej planéte padajú diamanty. Pánovi učiteľovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      16. 9. 2021

      Turistickú prechádzku, spojenú s pohybom a pobytom v prírode, absolvovali všetci žiaci našej školy 10.9.2021. Zvolila sa trasa, ktorú bez problémov zvládli aj mladší žiaci. Po príchode do cieľa, nechýbala odmena v podobe opekačky. Svoje sily si žiaci zmerali vo svojej obľúbenej disciplíne - preťahovanie lanom. Strávili sme krásne slnečné dopoludnie v prírode.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      16. 9. 2021

      Dňa 2.9. 2021 sme slávnostne otvorili nový školský rok svätou omšou. V telocvični základnej školy sa všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom prihovoril riaditeľ školy Ing. Marcel Spodník a starosta obce Ing. Jozef Kamenický. Osobitné privítanie venovali našim prvákom, ktorí si z prvého dňa v škole odniesli pamätný list a malú pozornosť. Všetkým žiakom prajeme najmä veľa zdravia, radosti zo získavania nových vedomostí a veľa úspechov v školských i mimoškolských aktivitách.

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      31. 8. 2021

      Riaditeľ školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) 2021 sv. omšou v kostole o 9.00 hod. Po sv. omši sa všetci spoločne presunieme do areálu školy.

      Informácie a pokyny:

      - žiaci si v piatok 3.9.2021 donesú prezuvky

      - pred nástupom do školy zákonný zástupca žiaka vyplní Vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez rodičovský účet EDUPAGE alebo písomne

    • Bezpečné prostredie v škole
     • Bezpečné prostredie v škole

      23. 8. 2021

      Zisťovanie záujmu o antigénové samotestovanie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      • na podnet ministerstva školstva má škola možnosť zabezpečiť pre Vaše deti testy na dobrovoľné samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí za účelom udržania bezpečného prostredia v škole. Takúto možn
    • Zmena v školskom stravovaní
     • Zmena v školskom stravovaní

      13. 7. 2021

      Dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Piatok29. 09.
   • Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (180/200/220/250)
    Rybie filé pečené na masle (42/48/57/69)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát mrkvový s jablkami (55/75/75/100)
    Stolová voda (200/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje