• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Koncoročný školský výlet – 1. stupeň
     • Koncoročný školský výlet – 1. stupeň

      1. 6. 2022

      Učiť sa zážitkami je súčasťou učenia žiakov na našej základnej škole.

      Dňa 18. mája 2022 sa žiaci prvého stupňa spolu so žiakmi materskej školy zúčastnili školského výletu pod vedením svojich triednych učiteľov. Planetárium v Prešove bola prvá zastávka, kde žiaci prístupnou formou spoznávali krásy vesmíru. Pri druhej zastávke sme navštívili Rákociho palác, kde sídli Krajské múzeum v Prešove. Žiaci tu mali jedinečnú možnosť spoznať život a zvyky našich predkov a porovnať súvislosti, nadväznosti či odlišnosti doby minulej a terajšej. Prechádzkou v historickom centre Prešova, záverečnou zmrzlinou a šťastným návratom sme zavŕšili celodenný výlet. Úsmevy na tvárach malých výletníkov boli jasným dôkazom toho, že pestrý deň na zážitky splnil svoj účel a priniesol deťom nielen radosť z poznávania, ale i veľa nových poznatkov.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

      31. 5. 2022

      Posledný májový týždeň bol pre žiakov 2. stupňa výnimočný. Bežné vyučovacie hodiny nahradilo vyučovanie vo vode. Žiaci si perá, učebnice a zošity vymenili za plavky, ale najmä za chuť a nadšenie naučiť sa plávať. A práve toto realizovali na plaveckom výcviku, ktorý sa konal v rekreačnej oblasti Drienica. Žiaci našli odvahu, popasovali sa s veľkou vodou, ale predovšetkým naučili sa plávať. Veríme, že svoje skúsenosti s vodou preukážu aj počas blížiacich sa prázdnin a svoje plavecké znalosti iba zdokonalia.

    • Botanická záhrada Košice
     • Botanická záhrada Košice

      20. 5. 2022

      Eko-krúžok na našej škole zastrešuje rôzne environmentálne aktivity spojené so vzdelávaním aj zábavou. Členky krúžku pracujú počas celého školského roka, preto z vďaky bola pre nich pripravená návšteva nášho druhého najväčšieho mesta. Hlavným cieľom exkurzie bola návšteva Botanickej záhrady v Košiciach. Dievčatá si mali možnosť prezrieť naše i cudzokrajné rastliny, o ktorých sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií v podobe odborného výkladu. Po návšteve Botanickej záhrady nesmela chýbať prehliadka Hlavnej ulice. Členky Eko-krúžku tu ochutnali miestnu zmrzlinu, prezreli si mesto z vtáčej perspektívy, potešili chuťové poháriky, stretli televíznu „hviezdu“ a potešili srdiečko darovanou ružičkou. Dlhoročným členkám ďakujeme za ich prínos a novým prajeme veľa nápadov a entuziazmu pri príprave aktivít v ďalších školských rokoch.

    • Krajské kolo geografickej olympiády
     • Krajské kolo geografickej olympiády

      20. 5. 2022

      Krajské kolo 50. ročníka Geografickej olympiády pre ZŠ a prvý stupeň 8-ročných gymnázií v Prešovskom kraji sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ Prostějovská v Prešove. V kategórii E, v ktorej sme mali zastúpenie, súťažilo 34 žiakov. Vo veľkej konkurencii súťažiacich, od Popradu až po Vranov nad Topľou, naša žiačka Lenka Dorocáková obsadila úžasné siedme miesto! Lenke srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Našim mamám
     • Našim mamám

      9. 5. 2022

      „Život sa začal prebudením a milovaním tváre mojej matky.“

      George Eliot

      Vždy keď sa dívam do hĺbok času, vnímam množstvo svetiel, množstvo paralel, ktoré usporadúvajú moju minulosť, odkrývajú moju budúcnosť a taktiež, ktoré žijem práve teraz. No vo všetkých tých obrazoch času vnímam jednu podstatnú sféru – mamu. Práve ona je tou jedinou, ktorá v priestoroch, hoc pre myseľ dávno zabudnutých, stále bola, ktorá je, a pri ktorej dúfam, že aj naveky bude súčasťou toho môjho, jednoduchého bytia.

    • IT Fitness Test 2022
     • IT Fitness Test 2022

      5. 5. 2022

      IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná od 26. apríla do 31. júla, spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie. Úspešní riešitelia naviac postupujú do losovania o hlavnú cenu – Xbox Series X – a desiatky ďalších skvelých cien.

    • Bádatelia experimentálnej fyziky v šiestom ročníku
     • Bádatelia experimentálnej fyziky v šiestom ročníku

      5. 5. 2022

      Naši milí šiestaci sa počas hodín fyziky stávajú veľakrát bádateľmi a experimentátormi. Naposledy sme realizovali reálny experiment ako model poznávacieho procesu. Naším cieľom bolo overenie a vysvetlenie vplyvu teploty na hustotu.

      Uskutočnili sme pokus s balónikmi v akváriu. Do troch balónikov sme vliali vodu s rôznou teplotou a postupne sme ich vložili do akvária s vodou izbovej teploty. Výsledkom experimentu bol fakt, že zmenou teploty sa menia aj niektoré fyzikálne vlastnosti látok a telies. Náš cieľ sme úspešne splnili a dozvedeli sme sa, že zmenou teploty sa mení aj hustota. So stúpajúcou teplotou sa hustota zmenšuje, s klesajúcou teplotou sa hustota zväčšuje.

    • Slávik Slovenska 2022
     • Slávik Slovenska 2022

      2. 5. 2022

      „Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“

      Titus Livius

      Škola je miestom mnohých úkazov. Nie je to len inštitút memorovania pamätihodnosti národov. Jedná sa o neporušiteľnú a nepreniknuteľnú symbiózu inteligencie s nadšením, talentu s odvahou a v neposlednom rade aj objavovania krás vonkajšieho ale aj individuálneho vnútorného sveta. Všetky tieto atribúty umocňuje v našich žiakoch najkrajšie dieťa života – umenie.

    • Triedne aktívy RZ
     • Triedne aktívy RZ

      29. 4. 2022

      Vážení rodičia, pozývame vás na rodičovské združenie realizované formou konzultačných hodín, ktoré sa uskutoční dňa 5.5.2022 (štvrtok) od 13:00 do 15:30 hod. v triedach vašich detí.

    • Deň narcisov 2022 - vyhodnotenie
     • Deň narcisov 2022 - vyhodnotenie

      29. 4. 2022

      28. apríl - žiaci našej školy venovali tento deň celoslovenskej akcii Deň narcisov. Práve spomínaná akcia pomáha ľuďom, ktorým nejakým spôsobom zmenilo život onkologické ochorenie. Žiaci zbierali finančné prostriedky v škole, ale aj v našej obci. K finančnej zbierke nám pomohla aj obec Vyšný Slavkov, ktorej obyvatelia sa tiež zapojili a prispeli.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

      29. 4. 2022

      Slovenský zväz florbalu vyzval všetkých žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky, riaditeľov, riaditeľky základných škôl na Slovensku, aby si v utorok 12. apríla 2022 priniesli do škôl florbalky a florbalové loptičky. Tento deň patrí už tradične Medzinárodnému dňu florbalu. Ani my sme nezaháľali a v telocvični našej školy sme si s chuťou zašportovali, zabehali, zašantili, skamarátili sa s mladšími či staršími spolužiakmi, naučili sa spolupracovať a dodržiavať pravidlá fair-play, a to všetko v duchu hesla organizátora: ŠPORT TOTIŽ SPÁJA A PEKNÉ GESTO NÁS ROBÍ LEPŠÍMI!

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      29. 4. 2022

      "Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba.

      Pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pre svoju zem."

      (J. F. Kennedy)

      Bolo by zaujímavé, ak by sa na okamih zastavil svet. Zastavil by sa a my by sme sa mohli obzrieť späť na tú spúšť, ktorú po sebe zanechávame. Zamyslieť sa nad tým, ako len sľubujeme, že sa postaráme o to, čo nám z dedičstva predkov ostalo a zistiť, že sú to len prázdne nesplnené sľuby.

    • Apríl mesiac lesov a ochrany prírody
     • Apríl mesiac lesov a ochrany prírody

      28. 4. 2022

      Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka i spoločnosť. Lesy sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. Nielenže sú príbytkom živočíchov, ale čo je hlavné, poskytujú nám zdravý, čerstvý vzduch plný kyslíka. Les a všetko, čo v ňom žije po stáročia existovalo v dokonalej harmónií. Lesy sú jednou zo základných zložiek prírody.

    • Deň narcisov 2022
     • Deň narcisov 2022

      26. 4. 2022

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac informácií, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

      Žiaci 9.A triedy našej školy v čase 9:00 - 11:30 navštívia domácnosti v našej obci a požiadajú o príspevok na spomínaný účel.

    • Vedecký kuriér - Biológia
     • Vedecký kuriér - Biológia

      20. 4. 2022

      Vedecký kuriér je aktivita, ktorá je realizovaná v rámci Európskej noci výskumníkov. Jej cieľom je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si s pomocou vedeckého setu vyskúšali dva pokusy. V prvom nahliadli na vlastnú genetickú informáciu – DNA a v druhom overili prítomnosť baktérií na rukách a vo vlastných slinách. Vďaka tejto aktivite nebola hodina biológie až taká „obyčajná“.

    • Čítam, čítaš, čítame, ...
     • Čítam, čítaš, čítame, ...

      19. 4. 2022

      ... práve toto bolo mottom akcie, ktorú sme realizovali na 2. stupni, aby si žiaci uvedomili nevyhnutnosť čítania, ktoré v mnohých prípadoch vnímame, že sa vytráca z bežného života. Žiaci spoločne čítali nielen v slovenskom jazyku, ale boli použité úryvky aj z cudzojazyčnej literatúry, a to z anglického a ruského jazyka. Prostredníctvom prečítaných ukážok žiaci v skupinách vytvorili konkrétne výstupy, ktoré boli akousi ideou spomínaných textov. Veríme, že táto akcia zanechala v žiakoch stopy, ktoré ich privedú k ďalšiemu čítaniu.

    • Svetový deň zdravia 2022
     • Svetový deň zdravia 2022

      19. 4. 2022

      Pri príležitosti medzinárodného dňa zdravia si žiaci prvého stupňa mohli za prítomnosti svojich triednych učiteľov pripomenúť význam slova “ZDRAVIE.” Prostredníctvom animovaných príbehov „Bol raz jeden život“ sme mohli žiakom priblížiť výnimočnosť nášho zdravia a tiež to, aké dôležité je si zdravie chrániť. Pre našich žiakov sme si pripravili rôzne zdravotnícke pomôcky, potreby, materiál a nechýbalo ani zopár uniforiem. Žiaci si mali možnosť vyskúšať aplikáciu obväzov, zmerať si krvný tlak, prezrieť si rôzny zdravotnícky materiál s ktorým sa môžu stretnúť u svojho detského lekára, alebo si taktiež mohli pomocou zdravotníckych uniforiem vyskúšať ako sa v nich cítia zdravotné sestry. Pre žiakov boli pripravené rôzne pracovné listy, v ktorých si mohli overiť svoje nadobudnuté vedomosti z oblasti zdravia. V závere tejto aktivity si žiaci spoločnými silami zhotovili projekt na tému zdrav

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Piatok29. 09.
   • Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (180/200/220/250)
    Rybie filé pečené na masle (42/48/57/69)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát mrkvový s jablkami (55/75/75/100)
    Stolová voda (200/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje