• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • SVETOVÝ DEŇ ZEME V MŠ
     • SVETOVÝ DEŇ ZEME V MŠ

      28. 4. 2023

      Deň Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia. Koná sa každoročne 22. apríla . Upozorňuje ľudí na ničenie životného prostredia a pripomína nám, aby sme sa snažili zachovať našu planétu zdravú a čistú. Je to dokonalá príležitosť naplánovať si zábavné a prospešné aktivity, ktoré si môžeme spoločne vychutnať, a preto sme Deň Zeme oslávili spolu s deťmi v MŠ. Porozprávali sme im ,ako funguje triedenie odpadu, kam patria už nepotrebné pokazené nožnice, hračky, prázdne plastové fľaše od vody, papiere, noviny či pohár z dojedenej detskej výživy. Deti počas dňa kreslili, zasadili si trávičku a zapojili sme ich ešte mnohými ďalšími hrami.

    • Turistická exkurzia
     • Turistická exkurzia

      24. 4. 2023

      Geografia je nielen o memorovaní informácií v školskej triede, ale aj o spoznávaní miestnej krajiny. Čo je pleso a ktorý činiteľ ho vytvoril, už všetci vieme. Aby sme si teóriu overili v praxi, navštívili sme Popradské pleso v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách. Fauna, flóra aj samotné pleso síce ešte „spia zimným spánkom“, no z krásy okolia to vôbec neubralo. Užili sme si nenáročnú turistiku s nádhernými výhľadmi.

    • Deň narcisov - vyhodnotenie
     • Deň narcisov - vyhodnotenie

      24. 4. 2023

      Aj naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý pomáha onkologickým pacientom. Žiaci urobili zbierku v našej škole, v našej obci a obci Vyšný Slavkov. Vyzbierali 406, 20 Eur, a tak prispeli na spomínaný účel. Veľké ĎAKUJEM patrí našim žiakom, ale aj tým, ktorí ich prijali a pomohli.

    • DEŇ NARCISOV V MŠ
     • DEŇ NARCISOV V MŠ

      24. 4. 2023

      „Som len obyčajný kvet . Ale jediný deň v roku, mám obrovskú silu.“

      27. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil dňa 20. apríla 2023. Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia tejto zákernej chorobe. Aj my s deťmi sme si pripomenuli tento deň a uctili ľudí, ktorí s takouto chorobou bojujú. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.

      Autor článku: Mgr. Stanislava Žilíková
      Autor fotografií: Bc. Veronika Pribulová, Mgr. Stanislava Žilíková


    • Projekt Šafran
     • Projekt Šafran

      24. 4. 2023

      Projekt Šafran je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín. V jeseni sme vysadili cibuľky žltých šafranov na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu, a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistov. Žlté kvety šafranu pripomínajú žlté Dávidove hviezdy, ktoré nosili Židia počas nacistickej vlády.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

      19. 4. 2023

      Je jedinečnou verejno-prospešnou zbierkou Ligy proti rakovine.

      Tento rok sa koná už 27. krát, a to 20. apríla 2023. Zúčastnením sa na tejto zbierke, každý vyjadruje spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Dospelí a deti, ak chcete prispieť, v tento deň budú na chodbách školy a v uliciach mesta dobrovoľníci s pokladničkami, ktorí Vám radi pripnú žltý narcis.

    • Digitálny žiak
     • Digitálny žiak

      19. 4. 2023

      Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl.

      Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese.

    • Dejepisná exkurzia
     • Dejepisná exkurzia

      19. 4. 2023

      Žiak môže na vyučovacej hodine stokrát počuť, no stačí raz vidieť a ten zážitok a dojmy mu vystačia niekedy aj na celý život. Preto sme sa rozhodli, zúčastniť sa dňa 17.4.2023 dejepisnej exkurzie so žiakmi druhého stupňa.

      Našou zastávkou bol Kežmarok. Malé historické mesto ležiace pod Vysokými Tatrami. Mesto, v ktorom sa každý rok koná festival Európskych ľudových remesiel. No, my sme sa rozhodli navštíviť Kežmarský hrad. Prezreli sme si historické expozície dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Zaujali nás expozičné celky kežmarského streleckého spolku, historické portréty zo zbierok múzea ako aj samostatná expozícia venovaná MUDr. Vojtechovi Alexandrovi, zakladateľovi röntgenológie v Uhorsku. Prehliadka areálu hradu bola spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

    • Sviatočný deň pre predškolákov
     • Sviatočný deň pre predškolákov

      14. 4. 2023

      Dňa 12. apríla sa uskutočnil dlhoočakávaný zápis detí do 1. ročníka základnej školy. Predškoláci sa v tento deň dostavili so svojimi rodičmi, aby splnili svoju zákonom stanovenú povinnosť.

      Kým rodičia vypisovali potrebné dokumenty, budúci prváci si skúsili „ako chutí“ škola. Na pripravených pracovných listoch si mohli vyskúšať svoju pripravenosť na plnenie úloh žiaka prvého ročníka. Počiatočná bojazlivosť aj malé slzičky sa po povzbudení v príjemnej atmosfére zmenili na veselú detskú vravu. Zazneli aj básničky zo škôlky.

    • Marec v ŠKD
     • Marec v ŠKD

      14. 4. 2023

      Marec – nie je len mesiacom knihy, ale v tomto mesiaci oslavujeme i Deň Zeme a Deň učiteľov. Počas celého mesiaca sme sa v aktivitách venovali najmä knihám a stihli sme si vytvoriť rôzne vlastné rozprávkové príbehy, záložky do kníh i rozprávať sa o našich najobľúbenejších príbehoch. Keďže nám už začala jar, farebne sme si vyzdobili triedu kvetmi, húseničkami a na veľkonočné sviatky sme si vyrobili pár vajíčok. Pre učiteľov sme si pripravili malú drobnosť ako poďakovanie za ich prácu. Svoju podporu sme vyjadrili aj deťom s downovým syndrómom a to rozdielnymi ponožkami na nohách. Každý piatok sme sa vyšantili v telocvični pri rôznych hrách ...

    • Sokoliari majstra Vagana
     • Sokoliari majstra Vagana

      14. 4. 2023

      Dňa 13.4. bolo naše vyučovanie obohatené o konkrétne skúsenosti, reflexívne pozorovanie, vnímanie a nadobúdanie nových poznatkov prostredníctvom zážitkového učenia. Naši hostia Sokoliari majstra Vagana pán Hubert a pán Juraj zo Starej Ľubovne si pre nás pripravili veľa nových a zaujímavých informácií o lese a živote v ňom. Veľkým zážitkom boli určite živé vtáky, ktoré si mohli deti z MŠ a žiaci ZŠ zblízka prezrieť, pohladkať, ale aj zažiť ich prelety tesne nad hlavou Sokoliari predvádzali rôzne druhy dravcov a sov. Vystúpenie bolo tematicky zamerané nielen pre najmenších, ale aj pre starších žiakov.

    • Medzinárodný deň florbalu
     • Medzinárodný deň florbalu

      14. 4. 2023

      "Opäť v škole s florbalkami!“ V stredu 12.04. sme aj na našej škole oslavovali ďalší skvelý Medzinárodný deň florbalu - aj tentoraz unikátnym spôsobom. Žiaci druhého stupňa si zahrali priateľské zápasy v zmiešaných družstvách. Dodržiavali fair -play hru a snažili sa o dobrý tímový výsledok. Medzi žiakmi bolo cítiť zdravú súťaživosť, ale aj spoluprácu a solidaritu. Zápasy nemali víťaza – vyhrali všetci, ktorí sa zapojili a urobili tak prospešnú vec pre svoje zdravie. Oslávili sme tento deň pohybom a radosťou.

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      13. 4. 2023

      V tomto školskom roku nás po úspešnom absolvovaní školského kola reprezentovali na okresnom kole Geografickej olympiády žiaci 2. stupňa Sebastián Strelec z piateho ročníka a Lenka Dorocáková, žiačka ôsmeho ročníka.

      Lenka Dorocáková, ako víťaz okresného kola v kategórii E, postúpila do krajského kola. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

      5. 4. 2023

      Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny trvajú

    • Deň v knižnici
     • Deň v knižnici

      4. 4. 2023

      Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.

      Jan Amos Komenský

      Mesiac marec je už tradične venovaný knihám. Knihy nám otvárajú bránu k múdrosti, rozširujú naše obzory, rozvíjajú našu fantáziu a možno z nás robia aj lepších ľudí.

    • OBEDY ZADARMO OD 01.05.2023
     • OBEDY ZADARMO OD 01.05.2023

      3. 4. 2023

      Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

      23. 3. 2023

      Milí rodičia!

      Základná škola s materskou školou v Nižnom Slavkove oznamuje rodičom budúcich prvákov,

      že zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. apríla 2023 (streda) v čase od 10.00 - 14.00 hod. v budove 1. stupňa základnej školy.

      Zákonný zástupca môže podať žiadosť nasledovne:

    • Ekoolympiáda
     • Ekoolympiáda

      3. 4. 2023

      V mesiaci marec sa uskutočnil 2.ročník environmentálnej súťaže Ekoolympiáda. Vedomostná hra hravou formou približuje žiakom témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia. Žiačky Bianka Blichárová, Katarína Šefčíková a Lenka Dorocáková sa v ťažkej konkurencii nestratili a umiestnili sa na popredných priečkach. Veríme, že nielen im, ale aj nám všetkým záleží na ochrane životného prostredia!

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Piatok29. 09.
   • Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (180/200/220/250)
    Rybie filé pečené na masle (42/48/57/69)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát mrkvový s jablkami (55/75/75/100)
    Stolová voda (200/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje