• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      29. 3. 2023

      Svetový deň vody je dňom Organizácie Spojených národov, ktorý sa od roku 1993 každoročne koná 22. marca a zameriava sa na dôležitosť pitnej vody. Tohtoročnou témou je "Urýchlená zmena" v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Je alarmujúce, že aj v dnešnej dobe žije 2,2 miliárd ľudí bez prístupu k bezpečnej vode. Hlavným zameraním tohto dňa je prijatie opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Keďže voda ovplyvňuje nás všetkých, potrebujeme, aby každý začal konať čo najskôr – neplytvať a neznečisťovať vodu. Zapojte do tejto kampane seba, rodinu, školu, prácu a spoločne skúsme zmeniť spôsob, akým vo svojom živote používame, konzumujeme a hospodárime s vodou! Cieľom aktivít venovaných ochrane vody na našej škole je vzbudiť v žiakoch záujem spolupracovať, prebudiť u nich environmentálne cítenie a pozitívny postoj k prírode.

    • Otvorená hodina v 1.A
     • Otvorená hodina v 1.A

      24. 3. 2023

      Dňa 21.3.2023 zavítali do našej školy budúci prváci z materskej školy aj s p.učiteľkami. Mali sme na to jednu vyučovaciu hodinu, aby sme kamarátom zo škôlky ukázali, čo a ako sa učíme v škole. Keďže sa blíži Veľká noc, preto sa aj naša hodina niesla vo veľkonočnej atmosfére.

      Prváci nám ukázali, ako sa naučili čítať, či písať a predškoláci si mohli vyskúšať zasadnúť do školských lavíc, kde ich už čakali farbičky a pracovné listy na rozvoj grafomotoriky. Vypočuli sme si aj básničku od smelej predškoláčky Kristínky Polomskej, ktorá si za odvahu vyslúžila obrovský potlesk. Predškoláci nám na tabuli ukázali svoju šikovnosť v skladaní puzzle písmena "A" aj v skladaní veľkonočných vajíčok. Hodina ubehla veľmi rýchlo a ukončili sme ju tradične spoločným spevom, kde ich na klavíri doprevádzal p.učiteľ Bujňák. Ná záver boli predškoláci aj prváci odmenení sladkosťami a malými darčekmi.

    • Ponožková výzva - realizácia
     • Ponožková výzva - realizácia

      22. 3. 2023

      Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, pretože ešte stále nie je samozrejmosťou ich prijatie spoločnosťou. Rozdielne ponožky symbolizujú Svetový deň Downovho syndrómu, pretože ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm v tvare ponožky naviac. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

    • Čítanie pre najmenších
     • Čítanie pre najmenších

      21. 3. 2023

      „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

      V rámci marcových čitateľských aktivít sa žiaci 5., 6. a 7. ročníka zapojili do týždňa rozprávkového čítania pre našich najmenších žiačikov - škôlkarov.

      Samotnému čítaniu predchádzala výroba vlastného zaujímavého obalu knihy, ktorú žiaci zrealizovali na hodine výtvarnej výchovy.

    • TESTOVANIE 9 - 2023
     • TESTOVANIE 9 - 2023

      16. 3. 2023

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9 - 2023 sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      Náhradný termín testovania 9 - 2023 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

      Viac informácií o Testovaní 9 tu.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

      3. 3. 2023

      Oznam rodičom

      Oznamujeme rodičom a žiakom, že jarné prázdniny sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnia v termíne od 06. marca (pondelok) do 10. marca (piatok) 2023. Vyučovanie po prázdninách pokračuje v pondelok 13. marca 2023.

    • Fašiangová zábava
     • Fašiangová zábava

      24. 2. 2023

      Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav a hudby. Ani my sme tento rok nazabudli na tradičnú fašiangovú zábavu, ktorá sa konala 17. februára. Žiaci 1.stupňa sa už veľmi tešili na to, že sa budú môcť predviesť v svojich nádherných maskách.

      Fašiangovú zábavu nám slávnostne otvorila p.riaditeľka, ktorá všetkých srdečne privítala a zaželala veľa elánu do súťaženia a tanečných kreácií. Všetci sme sa radovali, boli šťastní a veselí, keďže celou miestnosťou sa hmýrilo množstvo zaujímavých postavičiek v rytme tanečnej hudby. Deti sa zabávali, tancovali, spievali aj súťažili. Súčasťou fašiangovej zábavy bola aj tombola, kde každý žiak získal zaujímavú cenu. Najpracnejšie masky boli odmenené vecnou odmenou.

    • Karneval
     • Karneval

      22. 2. 2023

      Fašiangy, Turíce... dňa 17. februára sa jedna z tried našej základnej školy premenila na miestnosť plnú radosti a smiechu. Konečne nastal deň dlho očakávaného KARNEVALU. Žiaci prvého stupňa základnej školy a deti materskej školy sa predviedli v zaujímavých maskách, ktoré si vyrobili za pomoci pani asistentiek. Premenili sa na princezné, pirátov, rôzne zvieratká, filmové a rozprávkové postavičky. Pripravený bol bohatý program zábavných súťaží, za ktoré získali sladkú odmenu, výborná zábava, pri ktorej nechýbala dobrá hudba a chutné občerstvenie. Masky si spoločne s pani učiteľkou a asistentkami rozhýbali svoje nohy na tanečnom parkete, zasúťažili si a zabavili sa. V závere karnevalu si prevzali ako odmenu za dobré správanie balíčky, v ktorých sa okrem sladkostí ukrýval aj drobný darček. Všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti, smiechu, obohatené o plno pekných zážitkov a spom

    • Valentínsky ples
     • Valentínsky ples

      20. 2. 2023

      Žiaci druhého stupňa našej základnej školy si v utorok 14.02.2023 pripomenuli sviatok všetkých zamilovaných Valentínskym plesom. Dievčatá z EKO-krúžku sa postarali o krásnu výzdobu a organizáciu celého plesu. Plné stoly a dobrá zábava sprevádzali všetkých prítomných. Žiaci si mali možnosť zasúťažiť o malé drobnosti. O hudobnú produkciu sa aj tento rok postarali deviataci a o tom, že to urobili dobre, nás presvedčili boľavé nohy. V tajnom hlasovaní si žiaci zvolili kráľa a kráľovnú plesu, ktorými sa v tomto ročníku stali deviataci Viktória Čižiková a Peter Marcinko. Nechýbala ani bohatá tombola, za ktorú ďakujeme všetkým štedrým sponzorom. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.

    • Lazy goat and Lash wish – divadelné predstavenie v angličtine
     • Lazy goat and Lash wish – divadelné predstavenie v angličtine

      9. 2. 2023

      Anglické divadelné predstavenie ako učebná pomôcka na hodiny anglického jazyka? Určite áno. Opäť sa o tom presvedčili žiaci našej školy, ktorí v pondelok 6. 2. 2023 navštívili kinosálu MsKS v Sabinove. Žiaci 3 .- 9. ročníka so záujmom sledovali anglicko – slovenskú rozprávku s pesničkami Lenivá koza (Lazy goat) a pre starších žiakov si členovia Divadelného centra v Martine pripravili činohernú divadelnú inscenáciu Posledné želanie (Last wish). Príbeh o namyslenej, drzej koze a humorná inscenácia Posledné želanie našich žiakov pobavili. Plynulá a zrozumiteľná angličtina len umocnila príjemný divadelný zážitok.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

      9. 2. 2023

      SKI Drienica bola na prelome januára a februára prechodným bydliskom našich žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Na začiatku bojazlivým krokom vstupovali na pôdu známej rekreačnej oblasti, ale v závere odchádzali ako skvelí lyžiari. Okrem lyžiarskeho umenia sa žiaci venovali aj iným aktivitám, ktorými bolo pretláčanie rukou, výlet na Lysú spojený s prezentáciou Horskej záchrannej služby, ale aj bowling. Každý deň začínali žiaci rozcvičkou a končili bilancovaním celého dňa. Ani poriadok na jednotlivých izbách nemohol zaostávať. Žiaci museli mať izbu stále čistú, skriňu uloženú, aby dosiahli čo najvyšší počet bodov. Práve touto aktivitou sme zistili, že máme veľmi usilovných a poriadkumilovných žiakov. Záverečnou bodkou lyžiarskeho výcviku bol karneval na lyžiach.

    • Varenie je radosť
     • Varenie je radosť

      6. 2. 2023

      Vo vzdelávacom programe predmetu pracovné vyučovanie majú žiaci témy aj o varení a pripravovaní jednoduchých pokrmov. Tentokrát sme si navarili sladký puding. Žiaci si vyskúšali varenie, prípravu stolovania, niektorí aj umývanie riadu. Vareniu predchádzala debata čo všetko je potrebné k príprave jedla. Od nákupu surovín, obsluhy elektrického sporáka ako aj hygienu pri príprave. Žiaci vypočítali, že pri uvarení si takejto pochúťky a nákupu pudingu v obchode môžeme ušetriť pár centov. Spoločná aktivita sa všetkým páčila a hlavne, že všetkým veľmi chutilo.

    • Odhalenie pamätnej tabule
     • Odhalenie pamätnej tabule

      26. 1. 2023

      V piatok 20.januára bola v našej obci slávnostne odhalená pamätná tabuľa príslušníkom 1. československého armádneho zboru. Stalo sa tak v rámci trojdňového podujatia pod názvom "Boje o Branisko 2023 - Nižný a Vyšný Slavkov", ktoré pripravili pri príležitosti 78. výročia oslobodenia obce kluby vojenskej histórie v spolupráci s obecnými úradmi. Naši žiaci sa zúčastnili zaujímavej prednášky, ktorá bola súčasťou tejto akcie. Na prednáške sa mohli dozvedieť o podrobnejšom postupe vojenských jednotiek na našom území, mená veliacich vojakov a veľa zaujímavosti, ktoré boli získané z archívov. Spestrením prednášky boli vojenské zbrane a časti oblečenia, ktoré sa zachovalo z tohto obdobia.

    • Vianočná koleda
     • Vianočná koleda

      16. 1. 2023

      „ Bez Božieho požehnania - márne ľudské namáhania.“

      Aj táto myšlienka bola impulzom, aby nám duchovný otec požehnal a pokropil svätenou vodou našu školu, aby sme boli zdraví a požehnaní v novom kalendárnom roku. Zároveň napísal na dvere tried formulku 20-C+M+B-23, aby nám to pripomínalo, že všetko je v Božích rukách. Duchovný otec sa spolu so žiakmi a učiteľmi pomodlil, aby vyprosil pre našu školu to najdôležitejšie, ktorým je práve Božie požehnanie.

    • Čas splnených prianí
     • Čas splnených prianí

      20. 12. 2022

      Žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi pod záštitou pána starostu si 15.12.2022 pripravili Vianočnú akadémiu v miestnom kultúrnom dome. Žiaci si na túto udalosť pozvali svojich najbližších, aby s nimi trávili krásne predvianočné chvíle. Program bol obohatený o nádherné vinše, piesne, scénky, tance,... Po programe si prítomní hostia mohli pochutnať na vianočnej kapustnici, perníkových koláčoch a čaji. Niekedy stačí úplne málo, aby sme potešili tých, na ktorých nám záleží. A práve aj toto sviatočné popoludnie bolo toho dôkazom.

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Piatok29. 09.
   • Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (180/200/220/250)
    Rybie filé pečené na masle (42/48/57/69)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát mrkvový s jablkami (55/75/75/100)
    Stolová voda (200/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje