• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

      12. 4. 2022

      Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny trvajú

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

      12. 4. 2022

      Život je poprepletaný mnohými generáciami. Tam, kde dni jednej generácie končia, rodí sa príbeh druhej. Výnimkou nie je ani ten náš – školský život. Keď sa jedny dvere zatvoria, vždy sa otvárajú nové.

      7. apríla sme boli svedkami toho, že život v budovách našej školy sa zachová vďaka novej generácii detí, hladných po nových vedomostiach a zážitkoch. 21 detí úspešne zvládlo prijatie do sveta základnej školy a už o niekoľko mesiacov sa budú môcť hrdo nazývať jej žiakmi.

    • Otvorená hodina v 1. ročníku
     • Otvorená hodina v 1. ročníku

      6. 4. 2022

      V rámci spolupráce základnej a materskej školy sa dňa 1.apríla 2022 konala otvorená hodina v 1. ročníku.

      V prváckej triede boli privítaní predškoláci a ich pani učiteľky prváckou hymnou .Prváci mnohými aktivitami potvrdzovali svoju šikovnosť v preberanom učive jazykovej zložky. Jednotlivci čítali samostatne časť textu O bublinách z bublifuku. Opodstatnenie malo aj známe „škola hrou“. Známou vyčítankou „Aka fuka funda luka“ sa hodina preniesla až k iným básničkám. Dobrovoľníci z radu prvákov i predškolákov sa zapojili do krátkej „ chvíľky poézie“. Odmenou pre nich bol potlesk a omaľovánka. Klasická forma výučby v triede bola na záver doplnená o netradičné zážitkové učenie pred vestibulom školy. Nasledovala rozlúčka s predškolákmi... púšťanie bublín a ich malá naháňačka.

    • Z rozprávky do rozprávky
     • Z rozprávky do rozprávky

      4. 4. 2022

      Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami.....

      Takto sa začína väčšina rozprávok. Rozprávky majú v živote detí veľmi dôležitú úlohu. Prostredníctvom nich môžu deti vstupovať do sveta fantázie, ktorá môže vyvolávať pocit pohody, bezpečia.

      Do ríše kúzelných postáv, magických čísel, či čarovných predmetov sa, aj keď len na krátky čas, ponorili aj žiaci 1. stupňa našej základnej školy.

    • Ekoolympiáda
     • Ekoolympiáda

      29. 3. 2022

      Táto vedomostná hra vzdeláva a hravou formou upozorňuje na témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia. Otázky v hre sa zaoberali 4 hlavnými témami: voda, biodiverzita, odpad a klimatická zmena. Žiačky druhého stupňa súťažili v dvoch vekových kategóriách. Z každej kategórie postúpilo do finálového kola 33 žiakov. Z celkového počtu vyše osem tisíc zapojených žiakov z celého Slovenska sa vo svojej vekovej kategórii na piatom mieste umiestnila žiačka deviateho ročníka Denisa Strelcová a postúpila do finálového kola. Srdečne blahoželáme! Bohužiaľ, pre technické problémy sa finálového kola nezúčastnila. Aj vďaka tejto hre sa snažíme nasmerovať žiakov k témam týkajúcim sa životného prostredia, rôznymi spôsobmi, nástrojmi im blízkymi a veku primeranými. Cieľom hry je, aby deti a mládež začali informácie vyhľadávať, hlbšie sa im venovať, hravou formou sa takto vzdelávať a s

    • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

      29. 3. 2022

      „Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“ týmito slovami Pavla Országha-Hviezdoslava sa dá najlepšie vystihnúť vzťah k našej materinskej reči.

      A práve toto posolstvo žiaci 2. stupňa pretavili do umeleckého prednesu poézie a prózy súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila v našej škole 25. marca 2022. Spomínanej recitačnej súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií, a to 5.- 6. ročník a 7. - 8. ročník.

    • Matematický milionár
     • Matematický milionár

      24. 3. 2022

      Svoju pamäť, pozornosť a myslenie môžeme trénovať, aj pomocou rôznych hier a cvičení.

      Dnešná hodina matematiky bola tak trochu iná ako inokedy. Piataci si overovali svoje vedomosti podľa známej televíznej hry Milionár. V spracovanej prezentácii mali pripravených 15 otázok, ktorých obtiažnosť postupom hry rastie. Cieľom hry matematický milionár bolo odpovedať ku každej otázke správnym výberom zo 4 možností. V otázkach boli zahrnuté : rímske číslice, premena jednotiek, sčítanie a odčítanie veľkých čísel, slovné úlohy, ale aj poznatky z geometrie. Najrýchlejším hráčom so všetkými správnymi odpoveďami sa stal Adrián Kožuško.

    • Svetový deň vody 2022
     • Svetový deň vody 2022

      22. 3. 2022

      „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“ Leonardo da Vinci

      Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru.

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

      22. 3. 2022

      Milí rodičia!

      Základná škola s materskou školou v Nižnom Slavkove oznamuje rodičom budúcich prvákov,

      že zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 7. apríla 2022 v čase od 13.00 - 15.30 hod. v budove základnej školy.

      K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov. Ak je dieťa zdravotne postihnuté, tak aj doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

    • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň

      22. 3. 2022

      ... lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

      P. O. Hviezdoslav

      Vytvárať niečo nové je podstatou nášho snaženia ako pedagógov. Našou úlohou nie je len posúvať nové poznatky, ale taktiež máme za úlohu objavovať a rozvíjať nové talenty, ktoré žiaci našej školy v sebe nevedomky ukrývajú. Nájsť ich, rozpoznať, definovať a formovať, je dôležitou súčasťou našej práce.

    • „Ponožková výzva“
     • „Ponožková výzva“

      21. 3. 2022

      21.marec je Svetovým dňom Dawnovho syndrómu. Cieľom tohto dňa je poukázať na to, že ľudia s Dawnovým syndrómom majú mať rovnaké práva, možnosti a príležitosti ako ostatní ľudia. Aj naši žiaci a učitelia dnes vyjadrili podporu ľuďom s týmto ochorením jednoduchým, ale významným gestom – obutím ponožiek rôznych farieb. Symbol rôznych ponožiek nám pripomenul, že každý z nás je iný, no práve preto je svet pestrejší a farebnejší.

      Fotogaléria

    • Karneval I. stupeň
     • Karneval I. stupeň

      7. 3. 2022

      Každoročne vo fašiangovom období organizujeme pre žiakov našej školy karneval, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie zábavné činnosti v škole. Azda preto, lebo aspoň na jeden deň sa všetky deti môžu premeniť nielen na rozprávkové bytosti, ale aj na postavy či zvieratká o ktorých snívajú. Žiaci prvého stupňa sa naň tešia celé dni a v spolupráci s rodičmi rozmýšľajú nad tým, v akej maske by sa chceli predstaviť svojim spolužiakom. O príjemnú atmosféru sa postarali žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Vo vyzdobenej triede sa v rytme známych piesní masky roztancovali a predvádzali vlastné tanečné kreácie. Radosť, smiech a dobrá nálada boli najväčším víťazstvom pre všetkých.

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      7. 3. 2022

      Máme víťaza! Vo štvrtok 17.2.2022 sa v online priestore uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola. Žiaci piateho ročníka Zuzana Kapitančíková, Samuel Kandráč a Karin Šefčíková sa stali úspešnými riešiteľmi. Žiačka siedmeho ročníka Lenka Dorocáková zaznamenala výrazný úspech a umiestnila sa na treťom mieste, čím si zabezpečila postup na krajské kolo. Všetkým účastníkom ďakujeme. Víťazke srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

      14. 2. 2022

      Sviatok svätého Valentína nie je len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. Na našej škole k nemu neodmysliteľne patrí aj „valentínska pošta“, ktorá nesmela chýbať ani tento rok. Členovia EKO-krúžku pre spolužiakov vyrobili valentínky. Každý mal možnosť napísať pár milých slov niekomu blízkemu. Vyznaní bolo dosť. Zaľúbené, priateľské, dokonca aj poďakovania učiteľkám a učiteľom. Veríme, že všetkým obdarovaným vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili deň.

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

      17. 12. 2021

      8.decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z matematiky. Žiaci 5.ročníka súťažili a svoje vedomosti z predmetu matematika uplatňovali online formou.

      Do ďalšieho kola postupujú Kandráč Samuel, Kušnír Maroš, Marcinková Jana a Šefčíková Karin. Víťazi sa budú prezentovať aj na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 22.3.2022. Prajeme im veľa šťastia.

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Piatok29. 09.
   • Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (180/200/220/250)
    Rybie filé pečené na masle (42/48/57/69)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát mrkvový s jablkami (55/75/75/100)
    Stolová voda (200/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje