• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Svetový deň úsmevu
     • Svetový deň úsmevu

      12. 10. 2022

      Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“ - symbol šťastia a dobrej vôle. A práve tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu, ale najmä na silu úsmevu, ktorý dokáže urobiť každému hneď krajší deň. Aj žiaci a učitelia našej školy sa zapojili do tejto výzvy tým, že si obliekli niektorú časť oblečenia žltej farby. Všetci na školskom dvore vytvorili smajlíka, aby poukázali, že každý deň môže byť krásny a veselý. V závere sa žiaci v triedach pofotili s vyrobenými smajlíkmi, ktoré si pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy.

    • Ponožkový október
     • Ponožkový október

      7. 10. 2022

      Naša škola sa zapojila do výzvy „Ponožkový október“, prostredníctvom ktorej chceme pomôcť ľuďom bez domova, aby ich nohy prežili zimné obdobie v teple. Zbierame nové a nepoužité ponožky v rôznych veľkostiach do konca októbra.

      Ďakujeme, že chcete pomôcť.

      Autor článku: PaedDr. Katarína Jarošová

    • Návšteva z polície
     • Návšteva z polície

      5. 10. 2022

      5. októbra 2022 navštívil našu školu pán Ján Vandžura, policajt z Obvodného oddelenia v Lipanoch, aby žiakom a ich rodičom vysvetlil, akým dôležitým faktom je vhodné správanie sa v škole, doma, medzi kamarátmi, ale aj v obci. V svojej prednáške poukázal aj na bezpečnosť na ceste a vyzval prítomných rodičov, aby na deti dávali pozor, a tak sa vyhli mnohým nepríjemnostiam. V závere žiaci pána policajta odmenili potleskom a sľubom, že sa budú správať disciplinovane.

    • Súťaž v zbere papiera
     • Súťaž v zbere papiera

      3. 10. 2022

      Pozývame všetkých žiakov a ich rodiny zapojiť sa do „Veľkej školskej súťaže v zbere papiera“. Zbierajú sa noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier a kartón. Zviazané a odvážené balíčky môžete nosiť do školy od dnes do 31.januára 2023. Na najusilovnejších zberačov čakajú hodnotné ceny.

      Autor článku: Mgr. Mária Mišenčíková

    • Biely deň
     • Biely deň

      29. 9. 2022

      Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Pripomíname si ho poslednú septembrovú stredu. Hlavnou úlohou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka u detí. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      29. 9. 2022

      Dňa 23.9.2022 sa tak ako každý rok naša škola zapojila do zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých. Naši žiaci realizovali zbierku v základnej škole, v obciach Nižný Slavkov a Vyšný Slavkov. Vyzbieralo sa spolu 310 Eur, ktoré boli zaslané pre účely spomínanej organizácie. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančným darom a oceňujeme ich snahu pomôcť druhým.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      12. 9. 2022

      Prvé jesenné slnečné lúče sme využili na pobyt v prírode v rámci účelového cvičenia. Cieľom takýchto cvičení je pripraviť žiakov na život v prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Predpokladom k tomu je poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Žiaci mali možnosť založiť a uhasiť oheň, vyskúšať si plynovú masku, naučili sa, ako sa chrániť pred bleskom a čo nesmie chýbať vo výbave turistu. Nechýbali spoločné hry a chutný záver v podobe opekačky. Strávili sme príjemné dopoludnie, ktoré sa stalo pozitívnym štartom do nového školského roku.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      6. 9. 2022

      Všetky veci majú vo svojej podstate začiatok a koniec. Život prináša rôzne odtiene farebnosti a s hrdosťou môžeme povedať, že nové odtiene života sa objavili aj v našich radoch, a to pri slávnostnom otvorení školského roka 2022/2023.

      Ako je na našej škole každoročným zvykom, začiatok školského roka sme začali svätou omšou. Po jej ukončení sa žiaci spolu s pedagogickým zborom a zamestnancami školy presunuli do telocvične, kde na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky a začalo sa slávnostné otvorenie školského roka. Po prvýkrát od založenia našej školy, nás svojím príhovorom uvítala dočasne menovaná riaditeľka základnej školy pani PaedDr. Katarína Jarošová. Svojím príhovorom nás privítal a povzbudil aj pán starosta našej obce Ing. Jozef Kamenický.

    • Oznam pre rodičov - bezpríznakovosť
     • Oznam pre rodičov - bezpríznakovosť

      6. 9. 2022

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (prostredníctvom Edupage alebo v printovej podobe).

    • Stravovanie - oznam
     • Stravovanie - oznam

      2. 9. 2022

      Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že prihlásiť dieťa/žiaka na stravu je možné iba na základe Zápisného lístka na stravovanie (prihlášky), kde sú uvedené všetky informácie ohľadom stravovania.

      Žiaci ZŠ sa na stravovanie môžu prihlásiť u triedneho učiteľa v prvý deň vyučovania t. j. 5.9.2022 a týmto budú automaticky zaradení na stravovanie od 6.9.2022. Zároveň dostanú od triedneho učiteľa Zápisný lístok na stravovanie, ktorý donesú vyplnený nasledujúci deň do školskej jedálne.

    • Distribúcia antigénových testov
     • Distribúcia antigénových testov

      24. 8. 2022

      Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, ktorí prejavili záujem o domáce antigénové samotesty v mesiaci jún, aby si 5 ks domácich antigénových samotestov prišli vyzdvihnúť od 25.08.2022 do 26.08.2022 v čase od 8.00 do 13.00 hod. Testy si môžete vyzdvihnúť v kancelárií riaditeľky školy.

      Zákonný zástupca potvrdzuje škole vykonanie každého antigénového samotestu prostredníctvom edupage /žiadosti,vyhlásenia - domáci AG samotest výsledok/.

    • Každý začiatok má svoj koniec
     • Každý začiatok má svoj koniec

      4. 7. 2022

      ... túto múdru vetu pocítili na vlastnej koži aj žiaci 9. ročníka. Pre nich v tomto školskom roku v našej škole zazvonil zvonček poslednýkrát. Deviataci zažili spolu mnoho pekných chvíľ nielen počas vyučovania, ale aj počas svojho voľného času. Bolo to 9 rokov vedomostí, zručností, očakávaní a splnených želaní. Prajeme našim absolventom najmä zdravie, ktoré je vzácne, šťastie, ktoré je krásne, ale želáme im aj ten najlepší štart v novom prostredí, s novými ľuďmi, vo vysnívanej strednej škole.

    • Deň otcov
     • Deň otcov

      22. 6. 2022

      Tretia júnová nedeľa patrí tradične našim oteckom. Súčasným, budúcim, aj tým, ktorí tu už nie sú s nami, no pretrvávajú v našich srdciach. Tohto roku pripadol Deň otcov na 19. jún. Ide o symbolický medzinárodný sviatok, ktorý sa stáva čoraz populárnejší.

      Aj naši žiaci sa rozhodli potešiť svojich oteckov a dedkov v tento krásny deň. Preto priložili ruky k dielu a vytvorili pekné priania pre svojich najbližších. Veríme, že túto snahu svojich detí ocenia hlavne ich oteckovia a dedkovia, ktorým boli tieto priania s láskou vyrobené a odovzdané.

    • Koncoročný školský výlet – 2. stupeň
     • Koncoročný školský výlet – 2. stupeň

      9. 6. 2022

      Posledný mesiac školského roka okrem opravovania známok prináša aj príjemnejšie aktivity, jednou z nich je školský výlet. Tohtoročný výlet mal dejepisno-geografické zameranie. Najprv sme navštívili kaštieľ Betliar, sídlo Andrássyovcov, najvýznamnejších aristokratov žijúcich v Európe v 19.storočí. V luxusnom sídle postavenom pre reprezentačné účely, sme videli historický nábytok, bytové doplnky, umelecké zbierky, exotické trofeje, galériu predkov, apartmány grófov i expozíciu egyptológie s 3400 rokov zachovalou múmiou s pôvodným sarkofágom. Ďalšie naše kroky smerovali na rozhranie Košického a Banskobystrického kraja. Tu sa nachádza unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov. Do Ochtinskej aragonitovej jaskyne sme zostúpili za pomoci 104 schodov. Obdivovali sme strop jaskyne zdobený jedine

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

      21. 6. 2022

      Deti sú našou budúcnosťou. Súčasne nám však pripomínajú minulosť, na ktorú sme už takmer zabudli. Obdivujeme ich úprimnú radosť a smejeme sa na ich hrách.

      1. jún už tradične patrí našim deťom. Ani tento rok tomu nebolo ináč. Žiaci našej školy sa po 2. vyučovacej hodine stretli na školskom dvore, kde boli pre nich pripravené rôzne súťaže. Počasie nám prialo, dobrá nálada nechýbala a súťaživosť detí bola obrovská.

    • Vyhodnotenie plaveckého výcviku
     • Vyhodnotenie plaveckého výcviku

      2. 6. 2022

      Po absolvovaní plaveckého výcviku čakalo žiakov v škole vyhodnotenie, na ktorom boli odovzdané mokré vysvedčenia s preplávanou dĺžkou. Tieto vysvedčenia sú pamiatkou na pekné chvíle trávené v bazéne, ale aj odmenou za skvelé výkony pri plávaní. Nech sú aj ony inšpiráciou pre ďalšie plavecké stretnutia.

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Piatok29. 09.
   • Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (180/200/220/250)
    Rybie filé pečené na masle (42/48/57/69)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát mrkvový s jablkami (55/75/75/100)
    Stolová voda (200/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje